Návěstní opakovač

Občas na modulových setkáních pozoruji, že modelový vlak vjede do stanice, aniž by o to výpravčí stál. Bývá za tím nepozornost, neznalost nebo přetíženost strojvedoucího. Ti opatrnější naopak…

Historie klubu

Čas ubíhá, členové klubu odcházejí a přicházejí. Pro ty nové neznalé a staré zapomnětlivé jsem se rozhodl sepsat počátky a milníky klubu. A protože ani moje paměť nesahá…