Normy pro moduly

Tyto normy popisují nejdůležitější pravidla pro stavbu, krajinu, elektrické zapojení a provoz modulů v modelové velikosti TT. Vychází z potřeb a zkušeností našeho klubu. Cílem je, aby modul, postavený kterýmkoli modelářem při dodržení zde uvedených podmínek, byl bezproblémově připojitelný k libovolným dalším modulům a také určují postupy v jednotlivých funkcích při provozním setkání.

Naše normy nejsou striktně závazné. Slouží nám jako doporučení k vzájemnému sladění představ. Hodí se také začátečníkům, aby se měli od čeho odpíchnout. Jediným požadavkem na členy klubu je i důvod jejich činnosti: aby nás společná činnost bavila. Splnění dalších modelářských a provozních cílů považujeme jen jako bonus ke společné zábavě, bez které je snaha o lepší výsledky bezcennou.

Aktualizace 24. 6. 2021
Doplněny požadavky na vybavení stanic, podepsání modulů a přesnou výšku spřáhla.


Prohlédnout normy na Google disku.

Náhled norem

Stáhnout normy v PDF (verze 7. 10. 2017)


Téma kolejiště Moduly Brno

Tématem budovaného modulového kolejiště je modelové ztvárnění jednokolejné trati číslo 255: Zaječí – Hodonín, tratě číslo 256: Čejč – Ždánice a tratě číslo 257: Mutěnice – Kyjov. Na modelované trati jsou prozatím koncové stanice Zaječí a Hodonín vzhledem ke svému rozsahu budovány jako skrytá nádraží.

Do layoutu klubových tratí nezasahují moduly, které do motivu nepatří. Pro tyto moduly je vyčleněna odbočná větev tak, aby se mohli připojit i modeláři budující tratě jiné.

Modelářům v klubu doporučujeme jakoukoliv plánovanou modulovou stavbu předložit ostatním členům klubu k posouzení, abychom společně zhodnotili téma i kompromisy s ohledem na přání stavitele i na stávající dokončené moduly.

Na provozních setkáních přednostně ztvárňujeme skutečný provoz v časovém výseku 1965-1980. Tomuto období přizpůsobujeme i vozový park. Skutečné budovy znázorňujeme v designu odpovídající dané epoše, případně epochám předchozím.

Napsat komentář