Ahoj.
Zdraví tě parta kamarádů, kteří v klubu Moduly Brno modelují železnici a její provoz podle reálných předloh na jižní Moravě.

Stavíme trať formou modulů v modelovém měřítku 1:120 (TT) a dvakrát ročně se scházíme na provozním setkání, kde vše spojíme a modelujeme provoz.

Další informace o našem klubu nalezneš na stránce O nás a v článku Jak fungujeme.