Koleje TT

Při návrhu kolejišť často potřebuji technické údaje o TT kolejích různých výrobců. Sestavil jsem seznam současných a historických kolejiv dostupných u nás s několika technickými údaji, které se mohu hodit.

Někteří výrobci mají v nabídce kusové kolejivo pro skládání tratě z kousků s možností jednoduchého rozebrání, jiní nabízejí pouze výhybky a flexi koleje pro pevné zabudování do kolejiště. Kolejiva různých výrobců lze po srovnání výšky kolejnic kombinovat a spojovat na volné trati. V nádražích je třeba navíc zohlednit úhly odbočení výhybek a osovou vzdálenost souběžných kolejí, jejichž míry mají výrobci různé.

Přehled

kolejivovýška kolejnicvýška kolejnicúhly výhybekpoloměry obloukůosová vzdálenost
Tillig TT2,07 mmcode 8315°, 12°267, 310, 353, 396 mm43 mm
Tillig TT s podložím2,07 mmcode 8315°310, 353 mm43 mm
Roco TT (Kuehn)1,8 mmcode 7020°, 10°321, 365 mm44 mm
Hornby TT:120(2 mm)code 8015°267, 310, 353, 396 mm43 mm
Peco TT:120(1,4 mm)code 5511,25°pouze flexi koleje
TT filigran1,5 mmcode 609,46°, 7,13°pouze flexi koleje
DK model (pražce TTe)1,6 mmcode 6012°pouze flexi pražce
Busch (pražce TTe)2,07 mmcode 83pouze flexi pražce
Auhagen (atrapy TTf)30°42 mm
BTTB
(nedostupné)
2,07 mmcode 8322,5°286, 330, 556, 600 mm44 mm
TT-model
(nedostupné)
1,8 mmcode 7012°330, 376 mm46 mm

Seznam rozchodů

velikostoznačeníreálný rozchodmodelový rozchod
TTstandardní nebo široký rozchod1250 – 1700 mm12 mm
TTmmetrový rozchod850 – 1250 mm9 mm
TTeúzký rozchod650 – 850 mm6,5 mm
TTf (TTi)průmyslová železnice400 – 650 mm4,5 mm
TTpparková železnice300 – 400 mm3 mm

Rozchod“ je šířka mezery mezi kolejnicemi. Většina vlaků v Evropě i ČR jezdí na kolejích s rozchodem 1435 mm.


Detaily

Kolejivo TT Tillig

 • výška kolejnic: 2,07 mm (code 83),
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 43 mm,
 • oblouky s poloměry 267, 310, 353 a 396 mm po 7,5°, 15° a 30°,
 • rovné výhybky 15° o poloměrech 353 a 631 mm,
 • rovné výhybky 12° o poloměru 984 mm,
 • obloukové výhybky 30°/15° o poloměru 310/631 mm,
 • symetrické výhybky 15° a 12°,
 • trojcestná výhybka 15° o poloměrech 353, první vlevo, pravý směr o 36,5 mm posunutý,
 • křížení 15° a 30°,
 • křižovatková výhybka krátká a dlouhá, dvojitá kolejová spojka,
 • rozpojovač, koncová kolej, přerušená kolej, koleje se snímači, spojovací kolej mezi moduly, přechodová kolej ke starému kolejivu…,
 • flexi koleje o délce 520 mm,
 • většina kusových kolejí má pražce v podobě dřeva, flexi koleje jsou k dispozici i s imitací ocelových a betonových,
 • stavebnice výhybek, lze pořídit i brunýrované kolejnice,
 • obrázky geometrie kolejiva (LokoPin),
 • stažení výkresů kolejiva 1:1,
 • Tillig – výrobce kolejiva

Kolejivo TT Tillig s podložím

 • výška kolejnic: 2,07 mm (code 83),
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 43 mm,
 • šířka podloží: 32 mm,
 • výška temene kolejnice nad podložím: 8 mm,
 • 32 pražců na 166 mm, tj. pražec každých 5,19 mm,
 • tloušťka malovaného pražce zhruba 1,2 mm,
 • oblouky s poloměry 310 a 353 mm po 15° a 30°,
 • rovné výhybky jen krátké 15° o poloměru 353 mm,
 • obloukové výhybky 30°/15° o poloměru 310/631 mm,
 • křížení 15°,
 • speciální koleje s vyříznutým podložím k výhybkám,
 • rozpojovač, koncová kolej, spínací kolej,
 • koleje simulují betonové a dřevěné pražce,
 • Tillig – výrobce kolejiva

Kolejivo TT Roco (dříve Kuehn)

 • výška kolejnic: 1,8 mm (code 70),
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 44 mm,
 • oblouky s poloměry 321 a 365 mm po 10°, 20° a 30°,
 • rovné výhybky 20° o poloměru 365 mm,
 • rovné výhybky 10° o poloměru 758 mm,
 • křižovatková výhybka 20° (novinka 2019-2024),
 • pseudoobloukové výhybky 2 × 30° o poloměru 321 mm,
 • flexi kolej o délce 640 mm,
 • všechny koleje simulují dřevěné pražce,
 • točna ze starší produkce Roco,
 • seznam a obrázky geometrie kolejiva (TT modelář),
 • česká diskuze o kolejivu Kuehn/Roco,
 • Roco – výrobce kolejiva (od roku 2023),
 • Kuehn – bývalý výrobce kolejiva (do roku 2023)

Kolejivo Hornby TT

 • výška kolejnice asi 2 mm (code 80),
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 43 mm,
 • oblouky s poloměry 267, 310, 353 a 396 mm po 7,5°, 15° a 30°,
 • rovné výhybky 15° o poloměru 631 mm, plastové srdcovky,
 • štíhlé a symetrické výhybky zatím (2022) nejsou, připravují se,
 • křížení 15°, zvlášť levé a pravé,
 • napájecí koleje, rozpojovací kolej, šturc nacvakávací shora,
 • všechny koleje simulují dřevěné pražce,
 • vychází z Tillig TT, ale má vlastní geometrii výhybek a křížení,
 • začátek produkce 2022,
 • Hornby – výrobce kolejiva

Kolejivo Peco TT

 • výška kolejnic asi 1,4 mm (code 55),
 • kolejnice s dvěma patkami, celková výška kolejnice 2,1 mm,
 • není kusové kolejivo, výrobky je třeba modelářsky zpracovat,
 • rovné výhybky 11,25°, poloměr 466 mm, délka 135 mm,
 • rovné výhybky 11,25°, poloměr 922,6 mm, délka 180 mm,
 • křížení 11,25° délky 180 mm,
 • flexi koleje délky 914 mm,
 • všechny koleje simulují dřevěné pražce,
 • začátek produkce 06/2022,
 • Peco – výrobce kolejiva (neobsahuje vše)
 • Moravia Model – kolejivo Peco u prodejce v Brně

Kolejivo TT filigran

 • profilové velmi kvalitní kolejivo dle reálných předloh,
 • není kusové kolejivo, výrobky je třeba modelářsky zpracovat,
 • výška kolejnic: 1,5 mm (code 60),
 • flexi koleje 600 mm na plastových a dřevěných pražcích,
 • dlouhé výhybky klasické 1:6 – 1:9, zdvojené, angličany, křížení,
 • doplňky jako stavebnice šturcu, samostatné díly kolejí,
 • TT filigran – nabídka produktů TT

Kolejivo DK model

 • označení TTe, rozchod kolejnic 6,5 mm,
 • pro znázornění úzkorozchodné tratě 760 mm (použitelné pro 650 – 850 mm),
 • prodávají se pouze odlitky pražcového lože bez kolejnic,
 • rovné flexi lože 10 cm,
 • pravá a levá výhybka 11 cm, 12°, poloměr odbočení jsem odhadl na 520 mm,
 • doporučená kolejnice Peco IL 1 tj. výška 1,6 mm (code 60),
 • DK model – kolejivo,
 • Litomyský – kolejnice Peco

Kolejivo Busch

 • označení TTe, rozchod kolejnic 6,5 mm,
 • pro znázornění úzkorozchodné tratě 760 mm (použitelné pro 650 – 850 mm),
 • prodávají se pouze odlitky pražcového lože bez kolejnic,
 • rovné flexi lože 8 cm – TTe (délka pražce asi 16 mm),
 • rovné flexi lože 8 cm – splítka tří kolejnic TT+TTe,
 • doporučená kolejnice Tillig 83500 (výška 2,07 mm),
 • Busch – pražcové lože TTe,
 • Busch – pražcové lože splítky TT+TTe

Kolejivo Auhagen

 • označení TTf, rozchod kolejnic 4,5 mm,
 • pro statické znázornění průmyslové, důlní nebo zemědělské dráhy,
 • celoplastové nepojezdové koleje,
 • rovná kolej délky 42 mm,
 • oblouková kolej 30° o poloměru 42 mm,
 • výhybky 30° o poloměru 42 mm délky 31 mm, jazyky napevno,
 • Auhagen – výrobce kolejiva

Kolejivo BTTB

 • výška kolejnic: 2,07 mm (code 83),
 • kolejnice nemodelové z ohnutého plechu (převrácené U), náchylné ke korozi,
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 44 mm,
 • oblouky s poloměry 286, 330, 556, 600 mm po 15°, menší poloměry přednostně 45°, 22,5° a 11,25°,
 • rovné výhybky 22,5° o poloměru 286 mm,
 • obloukové výhybky 30°/15° o poloměru 286/600 mm,
 • křížení 22,5° a 45°,
 • anglická výhybka 22,5°, delší než běžná výhybka,
 • napájecí koleje, koncová kolej, rozpojovací kolej,
 • přerušené koleje, spínací kolej,
 • mosty obloukové, přímé, výsypná rampa,
 • všechny koleje simulují černé dřevěné pražce,
 • připraveno na povrchovou montáž přestavníků a připojování kabelů,
 • už se nevyrábí

Kolejivo TT-model (ТТ-Модель)

 • profilové kolejivo petrohradské firmy,
 • výška kolejnic: 1,8 mm (code 70),
 • výchozí osová vzdálenost zřejmě 46 mm,
 • rovné koleje 230 a 162 mm (v.č. 5021, 5022),
 • oblouky R 330 a R 376 mm po 30° (v.č. 5031, 5041),
 • oblouk na srovnání výhybky 12° (v.č. 5054) do osové rozteče, údaje neznám,
 • pravá a levá výhybka 12°, délka 162 mm, poloměr neznám,
 • křížení a anglická křižovatka 12°, délka 230 mm, poloměry neznám,
 • zarážedlo,
 • flexi koleje 700 mm,
 • TT-model – stránka výrobce
 • 12mm – ukázka produkce TT-model
 • nedostupné v e-shopech

Několik druhů TT kolejiva jsem překreslil ke stažení do programu XtrackCad.


Co znamená code u kolejí?

Není to zkratka, je to anglické slovo kód, v Americe používaný pro výšku modelových kolejnic. Číslo udává výšku v tisícinách palce. Kolejnice TT Roco vysoké 1,8 mm jsou označovány jako CODE 70, protože 1,8 mm je přibližně 0,070 palců.

S výškou se mění i ostatní proporce kolejnic. Jedna kolejnice se dá použít pro více měřítek. Zatímco třeba code 70 použiji v TT pro rychlíkovou trať, mohu stejnou kolejnici použít v H0 s jinými pražci pro lokální nebo úzkorozchodnou trať.

Jaké code je správné, jaké code zvolit v TT?

Když víme, že se na české železnici běžně používají výšky kolejnic od 149 mm (typ S49) po 180 mm (typ R65), tak po prostém přepočtu do měřítka, v našem případě TT, nám vyjde jedna stodvacetina 1,24 mm – 1,5 mm, tedy zhruba code 50 – code 60. Na úzkorozchodných tratích pak ještě méně.

A protože takto nízké kolejnice do TT kolejí většina výrobců nedává, zajisté tušíte, že zde bude nějaké ale. Modelové vlaky ve velikosti TT mají nemodelově velké okolky, aby se při drncání za jízdy vůbec na kolejích udržely. Nestačí mít tedy modelové kolejnice, musí po nich projet i (ne)modelový vlak. Novější vozy ve srovnání s hračkami před rokem 1990 mají přeci jen okolky menší, zhruba 1 mm.

Jenže pro jízdu nelze použít výšku celé kolejnice, je potřeba ji uchytit k pražci. A úchyty na pražcích podle výrobce ubírají další desetinky. Takže velmi záleží i na pražcích.

Testováním jsme zjistili (2012), že nemodelově trčící kolejnice Tillig 2,07 mm (code 83) projedou i prastará plastová kolečka s obřími okolky. Po výměně kolejnic v Tilligově podloží za profil Peco IL-3 výšky 1,9 mm (code 75) projedou všechna současná vozidla. Další pokusy o snížení na Peco IL-70 výšky 1,8 mm (code 70) vedly k drncání okolků o vysoké pražce, proto jsme zůstali na 1,9 mm jako kompromis mezi modelovostí a sjízdností. Výhodné pro ruční výrobu výhybek ze stavebnic Tillig.

Potom začal koleje vyrábět i Kuehn, díky nižším úchytům u pražců používá i nižší kolejnice 1,8 mm (code 70). Všechny vlaky projedou, kolejivo vypadá modelově. Po začátku výroby štíhlých 10° výhybek se u nás kolejivo začíná ujímat.

Z kolejiva Filigran jsme byli nadšeni. Bez ohledu na vyšší cenu, zejména výhybek, vypadají kolejnice 1,5 mm (code 60) prakticky jako ve skutečnosti. Při použití plastových pražců Filigran po kolejích projede skoro všechno, jen pár lokomotiv neznatelně drncalo. Hůře dopadly pokusy s dřevěnými pražci, úchyty jsou sice naprosto droboučké, že skoro vůbec nedrží, ale zároveň moc vysoké, že spousta vozidel viditelně drncá až k občasným ztrátám elektrického kontaktu. Dřevo jsme opustili.

Od roku 2022 vyrábí koleje TT i firma Peco. Nízké výšky kolejnice (code 55) dosáhla tak, že má kolejnice dvě patky. Jednu modelovou pro pohled a druhou schovanou vespod uchycenou hlouběji v pražci. Nemusí se tedy spoléhat na malé úchyty na modelové patce, úchyty mohou být droboučké nebo jen naznačené, protože za ně kolejnice nedrží.

2 komentáře

Ahoj Michale,
děkuji za podnět, doplnil jsem trojcestnou výhybku do přehledu produkce Tillig.

Napsat komentář