Kolejivo TT do programu XTrackCAD

kolejivo Kuehn - příklad

Kolejové plány zpracovávám mimo jiné i ve volně stažitelném programu XTrackCAD, někdy též xtrkcad. Instalace programu však nezahrnuje aktuální a kompletní nabídku kolejiva modelové velikosti TT. Chybějící koleje jsem si dokreslil a dávám je k dispozici.

Každé kolejivo se v programu načítá jako samostatný soubor. Lze používat i více druhů kolejí dohromady. Připravil jsem balíček několika samostatných souborů, které pokrývají současnou nabídku prodávaných kusových kolejí v měřítku 1:120TT.

Stažení souboru

obsahuje

 • Tillig – profilové kolejivo
 • Tillig – profilové kolejivo s podložím
 • Kuehn – profilové kolejivo
 • Hornby – profilové kolejivo
 • BTTB – plechové kolejivo
 • DK model – profilové kolejivo TTe

aktualizace 2. 12. 2022
– Hornby – nové kolejivo TT:120

aktualizace 10. 6. 2019
– Kuehn – přidán angličan DKW20
– aktualizován soubor xtrkcad.xtq

aktualizace 2. 2. 2017
– Kuehn – správné rozměry štíhlé výhybky WL10/WR10

aktualizace 15. 1. 2017
– Kuehn – přidány štíhlé výhybky WL10/WR10 (přibližné rozměry)
– Tillig – přidány krátké výhybky EW1 s kovovou srdcovkou
– přejmenování souborů

Postup instalace

 1. Stáhněte si archiv ZIP, odkaz uveden výše.
 2. Otevřete archiv ZIP, obsahuje soubory s příponou .xtp.
 3. Přesuňte tyto soubory do složky, kde mohou zůstat.
  Pokud chcete, můžete je dát k ostatním souborům do složky params, nachází se například: C:\Program Files (x86)\XTrkCAD 4.2.3b\share\xtrkcad\params
 4. Spusťte program XTrackCAD.
 5. V programu vyberte menu „File“ a v něm položku „Parameter Files …“.
 6. Klepněte na tlačítko „Browse …“ a vyberte soubor, který jste předtím nakopírovali.
 7. Klepnutím na jiný typ kolejí v seznamu a následně na tlačítko „Unload“ můžete jiné koleje z nabídky skrýt.
 8. Potvrďte nabídku klepnutím na tlačítko „Ok“.

Aby se koleje v nabídce zobrazily, je třeba mít nastaveno měřítko na TT a také požadovaný rozchod, obvykle standardní 12 mm („Options“ > „Layout …“). Pro jiné rozchody bude navíc potřeba nahradit soubor xtrkcad.xtq ve složce programu, upravený soubor podporující dostupné rozchody v TT je přiložen v archivu ZIP.

Budu rád za zpětnou vazbu, hlášení případných chyb a námětů.

David, Moduly Brno


Informace o kolejivu

Kolejivo TT Tillig:

 • výška kolejnic: 2,07 mm (code 83)
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 43 mm
 • oblouky s poloměry 267, 310, 353 a 396 mm po 7,5°, 15° a 30°
 • rovné výhybky 15° o poloměrech 353 a 631 mm
 • rovné výhybky 12° o poloměru 984 mm
 • obloukové výhybky 30°/15° o poloměru 310/631 mm
 • symetrické výhybky 15° a 12°
 • křížení 15° a 30°
 • křižovatková výhybka krátká a dlouhá, dvojitá kolejová spojka
 • rozpojovač, koncová kolej, přerušená kolej, koleje se snímači, spojovací kolej mezi moduly, přechodová kolej ke starému kolejivu…
 • flexi koleje o délce 520 mm
 • většina kusových kolejí má pražce v podobě dřeva, flexi koleje jsou k dispozici i s imitací ocelových a betonových
 • stavebnice výhybek, lze pořídit i brunýrované kolejnice
 • obrázky geometrie kolejiva (LokoPin)
 • stažení výkresů kolejiva 1:1 (PDF, Corel)
 • Tillig – výrobce kolejiva

Kolejivo TT Tillig s podložím

 • výška kolejnic: 2,07 mm (code 83)
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 43 mm
 • šířka podloží: 32 mm
 • výška temene kolejnice nad podložím: 8 mm
 • oblouky s poloměry 310 a 353 mm po 15° a 30°
 • rovné výhybky jen krátké 15° o poloměru 353 mm
 • obloukové výhybky 30°/15° o poloměru 310/631 mm
 • křížení 15°
 • speciální koleje s vyříznutým podložím k výhybkám
 • rozpojovač, koncová kolej, spínací kolej
 • všechny koleje simulují betonové pražce, nově (2016) i dřevěné
 • obrázky geometrie kolejiva (Elektrické vláčky)
 • Tillig – výrobce kolejiva

Kolejivo TT Kuehn:

 • výška kolejnic: 1,8 mm (code 70)
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 44 mm
 • oblouky s poloměry 321 a 365 mm po 10°, 20° a 30°
 • rovné výhybky 20° o poloměru 365 mm
 • rovné výhybky 10° o poloměru 758 mm (novinka 2017)
 • křižovatková výhybka 20° (novinka 2019)
 • pseudoobloukové výhybky 2 × 30° o poloměru 321 mm
 • flexi kolej o délce 640 mm
 • všechny koleje simulují dřevěné pražce
 • seznam a obrázky geometrie kolejiva (TT modelář)
 • podrobná recenze setu kolejí (PDF, Trainmannia)
 • česká diskuze o kolejivu
 • Kuehn – výrobce kolejiva

Kolejivo Hornby TT:

 • výška kolejnice asi 2 mm (code 80),
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 43 mm
 • oblouky s poloměry 267, 310, 353 a 396 mm po 7,5°, 15° a 30°
 • rovné výhybky 15° o poloměru 631 mm, plastové srdcovky
 • štíhlé a symetrické výhybky zatím (2022) nejsou, připravují se
 • křížení 15°, zvlášť levé a pravé
 • napájecí koleje, rozpojovací kolej, šturc nacvakávací shora.
 • všechny koleje simulují dřevěné pražce
 • vychází z Tillig TT, ale má vlastní geometrii výhybek a křížení
 • začátek produkce 2022
 • Hornby – výrobce kolejiva

Kolejivo BTTB:

 • výška kolejnic: 2,07 mm (code 83)
 • kolejnice nemodelové z ohnutého plechu (převrácené U), mají tendenci se rychle zanášet a korodovat
 • výchozí vzdálenost os kolejí: 44 mm
 • oblouky s poloměry 286, 330, 556, 600 mm po 15°, menší poloměry přednostně 45°, 22,5° a 11,25°
 • rovné výhybky 22,5° o poloměru 286 mm
 • obloukové výhybky 30°/15° o poloměru 286/600 mm
 • křížení 22,5° a 45°
 • anglická výhybka 22,5°, delší než běžná výhybka
 • napájecí koleje, koncová kolej, rozpojovací kolej
 • přerušené koleje, spínací kolej
 • mosty obloukové, přímé, výsypná rampa
 • všechny koleje simulují černé dřevěné pražce
 • připraveno na povrchovou montáž přestavníků a připojování kabelů
 • již se nevyrábí

Kolejivo DK model:

 • označení TTe, úzkorozchodná 760 mm (použitelné pro 650 – 850 mm)
 • prodávají se pouze odlitky pražcového lože
 • rovné flexi lože 10 cm
 • pravá a levá výhybka 11 cm, 12°, poloměr odbočení jsem odhadl na 520 mm
 • doporučená kolejnice Peco IL 1 tj. výška 1,6 mm (code 60)
 • DK model – kolejivo
 • DK model
 • Litomyský – kolejnice Peco

Kolejivo TT-model (ТТ-Модель):

 • profilové kolejivo ruské firmy
 • výška kolejnic: 1,8 mm (code 70)
 • výchozí osová vzdálenost zřejmě 46 mm
 • rovné koleje 230 a 162 mm (v.č. 5021, 5022)
 • oblouky R 330 a R 376 mm po 30° (v.č. 5031, 5041)
 • oblouk na srovnání výhybky 12° (v.č. 5054) do osové rozteče, údaje neznám
 • pravá a levá výhybka 12°, délka 162 mm, poloměr neznám
 • křížení a anglická křižovatka 12°, délka 230 mm, poloměry neznám
 • zarážedlo
 • flexi koleje 700 mm
 • TT-model – stránka výrobce
 • TT-model – ukázka produkce

Kolejivo TT filigran:

 • profilové velmi kvalitní kolejivo dle reálných předloh
 • nejedná se o kusové kolejivo ke spojování, výrobky je třeba modelářsky zpracovat
 • výška kolejnic: 1,5 mm (code 60)
 • flexi koleje 600 mm na plastových a dřevěných pražcích
 • dlouhé výhybky klasické 1:6 – 1:9, zdvojené, angličany, křížení
 • doplňky jako stavebnice šturcu, samostatné díly kolejí
 • TT filigran – nabídka produktů TT

Co znamená code u kolejí?

Není to zkratka, je to v překladu z angličtiny kód. V americe používaný pro výšku modelových kolejnic, číslo udává výšku v tisícinách palce. Proto jsou evropské kolejnice TT Tillig výšky 2,08 mm, převedeny na palce 0,0818898, a s divným zaokrouhlením označovány jako code 83.

S výškou se mění i ostatní proporce kolejnic. Jedna kolejnice se dá použít pro více měřítek. Zatímco třeba code 70 použiji v TT pro rychlíkovou trať, mohu stejnou kolejnici použít v H0 s jinými pražci pro lokální nebo úzkorozchodnou trať.

Jaké code je správné, jaké code zvolit v TT?

Když víme, že se na železnici běžně používají výšky kolejnic od 149 mm (typ S49) po 180 mm (typ R65), tak po prostém přepočtu do měřítka, v našem případě TT, nám vyjde jedna stodvacetina 1,24 mm – 1,5 mm, tedy zhruba code 50 – code 60. Na úzkoroschodných tratích pak ještě méně.

A protože takto nízké kolejnice do TT kolejí většina výrobců nedává, zajisté tušíte, že zde bude nějaké ale. Modelové vlaky ve velikosti TT mají nemodelově velké okolky, aby se při drncání za jízdy vůbec na kolejích udržely. Nestačí mít tedy modelové kolejnice, musí přes ně projet i (ne)modelový vlak. Novější vozy ve srovnání s hračkami před rokem 1990 mají přeci jen okolky menší, zhruba 1 mm.

Jenže pro jízdu nelze použít výšku celé kolejnice, je potřeba ji uchytit k pražci. A úchyty na pražcích podle výrobce ubírají další desetinky. Takže velmi záleží i pražcích.

Testováním jsme zjistili (2012), že nemodelově trčící kolejnice Tillig 2,08 mm (code 83) projedou i prastará plastová kolečka s obřími okolky. Po výměně kolejnic v Tilligově podloží za profil Peco IL-3 výšky 1,9 mm (code 75) projedou všechna současná vozidla. Další pokusy o snížení na Peco IL-70 výšky 1,8 mm (code 70) vedly k drncání okolků o vysolé pražce, proto jsme zůstali na 1,9 mm jako kompromis mezi modelovostí a sjízdností. Výhodné pro ruční výrobu výhybek ze stavebnic Tillig.

Potom začal koleje vyrábět i Kuehn, díky nižším úchytům u pražců používá i nižší kolejnice 1,8 mm (code 70). Všechny vlaky projedou. Kolejivo vypadá modelově, hlavně na volné trati. Kvůli dočasné nedostupnosti štíhlých výhybek se však u nás kolejivo moc neujalo, protože ve stanicích by byly rušivé přechody mezi výhybkami na podloží Tillig s kolejnicemi Peco IL-3 a rovnou kolejí Kuehn. Nyní s dostupnými výhybkami Kuehn WR10 a WL10 snad toto kolejivo opět dostane šanci.

Z kolejiva Filigran jsme byli vysloveně nadšeni. Bez ohledu na vyšší cenu, zejména výhybek, vypadají kolejnice 1,5 mm (code 60) prakticky jako ve skutečnosti. Při použití plastových pražců Filigran po kolejích projede skoro všechno, jen pár lokomotiv neznatelně drncalo. Hůře dopadly pokusy s dřevěnými pražci, úchyty jsou sice naprosto droboučké, že skoro vůbec nedrží, ale zároveň moc vysoké, že spousta vozidel viditelně drncá až k občasným ztrátám elektrického kontaktu. Dřevo jsme opustili.

12 komentářů

Jak na XTrackCAD v angličtině, dobrá by byla čeština.
Zatím se jen snažím pracovat v CADu a určitě to musí být paráda,ale je tu jazyková bariéra,která zdržuje.
Koleje jsem nainstaloval dle postupu,ale chci dát výhybku a musím znovu zadat parametry??
Děkuji Roman

Romane, jaké parametry u výhybky?

Pokud je výhybka v seznamu, tak na ni klikneš, kurzorem najedeš na místo, kde má být, klikneš a táhneš na cílovou polohu. K neukončené trati se přilepí, klikáním myši s držením klávesy Shift měníš napojený konec.

Pokud výhybka v seznamu není a doplňuješ si ji sám (na poněkud nepohodlné výpočty bodu odbočení přes sin a cos už mám program), tak se zařadí na konec všech kolejí a lze ji do některého souboru kolejí uložit.

Program do češtiny nepřeložím, není jak. Veškeré texty jsou uloženy přímo v EXE souboru.

Děkuji,
neměl jsem nastaveno měřítko TT a tudíž jsem neměl ani seznam kolejiva.
A teď mám kolejiště a mohu vypustit na trať vlak,ale jak?
Děkuji Roman

Nevím, Romane. Program slouží jen k navrhování tratí, ne k simulaci jízdy vlaku. Umí vložit i nějaké další objekty, ale nikdy jsem je nepotřeboval, zatím jsem si vždy vystačil s obdélníky a kolečky. Možná nějaké rekvizity jako doplněk ke kolejím ještě nakreslím, ale slibovat to nebudu.

Davide,
nechci aby jsi něco doplňoval, jen jsem si všiml, že na konci lišty nabídek je lokomotiva a myslel jsem si, že se dá vpustit na trať pro kontrolu průjezdnosti. I tak děkuji je to super. Ještě se poperu s výškovým rozdílem a jestli najdu souhrn použitého kolejiva.

Ještě jednou děkuji a přeji vše jen to nejlepší v roce 2015.

To poslední rozhodně není lokomotiva. Podle kolejiva je to buď koncová kolej nebo most. Najeď nad to kurzorem a objeví se popisek.

Výšky řeším jen pokud jsou potřeba změnou umístění do vrstvy, abych si mohl zobrazit jen konkrétní patro. Jinak kreslím v rovině a výšku si jen představím.

Existuje k programu manuál v češtině? Nebo alespoň základní popis jak vůbec program funguje?

Ahoj Libore. O žádném manuálu v češtině nevím. Učil jsem se s ním zacházet metodou pokusů a znám ho jen natolik, abych byl schopen pospojovat pár kolejí. Uznávám, že ovládání není úplně nejjednodušší. Nicméně nějaký popis jak se nastaví velikost stolu, změní měřítko, vybere kolejivo a postaví první ovál s výhybkou bych mohl sepsat. Ale dnes mi to asi nevyjde.

Ahoj. Dostal jsem se až k práci s kolejivem a jsem asi v koncích. S vybranou kolejí nedokážu manipulovat, na ploše nedrží, je znázorněna modrými linkami, které s v případě výhybky rozpadají atd.
Libor

Když chci položit kolej do plánu, klepnu na její symbol, klepnu do plánu, posunu na místo určení a stisknu Enter. Pokud se připojí k jiné koleji, můžu klikáním se Shiftem měnit napojený konec, potom opět Enterem potvrdím.

Nic se mi nerozpadá. Koleje jsou sice uloženy jako soubor jednotlivých křivek, ale nevím, proč by neměly držet pohromadě.

Dnes jsem kolejivo nainstaloval a funguje i v linuxové verzi XTrkCadu (konkrétně Kubuntu – Ubuntu s prostředím KDE-Plasma 5).
Super, díky moc

Napsat komentář