Testovací kolejiště

Snaha zajezdit si doma a přitom udělat něco užitečného pro modulovku mě zavedla k myšlence jednoduchého testovacího a programovacího oválu. Svému účelu bude sloužit i bez krajiny. Měřítko pochopitelně TT.

Kolejiště je koncipováno jako nejmenší možný rozměr uskladnitelný v metrovém nábytku. Rozměry vyšly na 940 × 700 mm. Po delších úvahách nad konstrukcí rámů jsem rozhodl o podélném dělení, hlavně z důvodu ochrany před poškozením při přepravě.


Plánek

Na takto malém rozměru není moc co vymýšlet. I když původní návrh počítal s hlubším panelem k využití jedné odbočné koleje, nakonec zvítězila jednoduchost. Výhodou obyčejného oválu a jeho symetrického umístění na panel je možnost postavit kolejiště z továrního kolejiva tak, že na styku obou segmentů přesně navazuje, není třeba ho řezat a je umístěno kolmo na hranu.


Kolejivo

Kolejiště je sestaveno z kusových kolejí Tillig s podložím.

  • 12 × BR11 – oblouk 30°, R 310 mm
  • 2 × BG1 – rovná 166 mm
  • 4 × BG5 – rovná 36,5 mm

Konstrukce panelu

Celý rám i deska je z obalové překližky tloušťky 13 mm. Panel se skládá ze dvou samostatných segmentů, které je před provozem nutno spojit; jejich rozložením je usnadněna přeprava. Každý segment obsahuje horní desku a po dvou bočnicích, čelech a žebrech. Deska je na rámu z vrchu. Ve stykových bočnicích jsou navrtány otvory pro spojovací šrouby, středící čepy a průchody kabeláže. V žebrech jsou otvory pro trvalé vedení kabeláže a v čelech otvory pro připevnění transportního čela.


Elektrické zapojení

V rámu je zabudován zesilovač Roco. Od něj jsou vyvedeny rozvody DCC signálu ke kolejím, vždy na vodorovný střed segmentů přímo pod kolej. Vedení mezi segmenty je opatřeno zásuvkou kvůli rozborce.


První provoz

Nejdříve byly koleje na panelu volně položené. Byl umožněn provoz, provizorní přichycení kolejí na převoz zajišťovala lepící páska. Aretace kolejí přijde na řadu po položení tlumících vrstev.


Pokládka Miralonu

15. dubna 2012

Lepení Miralonu moc nevyšlo, špatně na něj chytají lepidla, takže desku polepím jen korkem.


Pokládka korku

27. května 2012

Zbrousil jsem zbytky lepidla po Miralonu, naporcoval si dlaždice kvalitního podlahového 3mm korku tak, aby vyplnily celý prostor panelu a korek přilepil lepidlem Pattex Wood.


Aretace kolejí

3. června 2012

Koleje mají v podloží přichystané montážní díry ke spodnímu uchycení pomocí vrutů. Toho jsem se rozhodl využít a koleje přišroubovat. Potřeboval jsem co nejdelší tenké vruty. V Hornbachu jsem sehnal vruty 2,5 × 20 se zapuštěnou hlavou. Od podloží mě zespodu dělilo 13 mm překližky, 3mm korek a milimetrová mezera pod podložím. Užitná délka vrutu byla jen 17 mm, takže jsem musel překližku zahloubit o zhruba tři milimetry, abych vruty posunul k podloží. Připravené díry v překližce jsem musel zvětšit, abych kompenzoval nepřesnosti jejich umístění. Nakonec se povedlo koleje pevně přichytit tak, aby bylo umožněno rozebírání segmentů.

Na celé kolejiště stačilo 16 vrutů. Po dvou vrutech dostaly koleje na stycích, po dvou je v napájecí rovné koleji a ještě jeden zhruba uprostřed každého čtvrtoblouku.

Na stycích bylo třeba odstranit vodivé kolejové spojky. Aby kolejnice netrčely do prostoru, použil jsem k jejich zakončení napůlené izolační spojky. Výrazně se tím zlepšila stabilita kolejnic na přechodech mezi segmenty.


Přepravní čela

5. června 2012

Abych využil rozebíratelnost kolejiště na dva segmenty, potřeboval jsem přepravní čela. Materiál jsem si zajistil v předstihu ze zbytků 8mm překližky v Hornbachu. Do správného tvaru a děravosti mi je připravil Tomáš C.

Kolejiště nemá krajinu, takže čela můžou oba segmenty spojovat dost natěsno. Celková šířka krabice po složení je přibližně 20 cm. Původně bylo kolejiště připraveno na dvě přepravní čela. Potom jsem vymyslel ještě čelo třetí, které se po složení přichytí ke stykovým bočnicím a vytvoří tak základ pro madlo usnadňující přenášení sbalených segmentů.


Nožičky

9. června 2012

Když jsem měl panel kolejiště nový, vyštípl se mi při manipulaci na zemi kousek překližky na hraně. Zalepil jsem ho zpět a ptal se modulářů, jak tomu do budoucna zabránit. Prý to nejde, že se to občas stává. A začalo ve mě hlodat, že by to chtělo vymyslet nějaké řešení.

A řešení se ukázalo. Na své staré přístroje jsem kdysi použil přilepovací přístrojové nožičky, takže proč by se to nedalo aplikovat i na moduly a moje segmenty? Segmenty se při přepravě nebudou pokládat na bočnice a čela, ale na malé nohy, takže nebude docházet k vyštípávání rohů a k zašpinění bočnic od země. Nemám daleko od myšlenek k činům, takže jsem příležitostně nakupoval různé nalepovací nožičky k přístrojům i kluznice pod nábytek, až jsem našel snad vyhovující řešení, ať už materiálně, barevně, velikostně, tvarově i cenově. Koupil jsem je v GESu, čtvercové o hraně asi 12 mm a tloušťce 3 mm z gumové hmoty okolo 2,50 korun za kus.

Nožičky jsem přilepil do rohů na spodní stranu segmentů (provoz na stole) a na přední a zadní bočnici, které po složení k přepravě představují spodní stranu. Jak se osvědčí a zda budou na obarveném dřevě držet zjistím používáním.


Hotovo

17. června 2012

Pro tuto chvíli je kolejiště doděláno. Je sjízdné a plní účely, ke kterým bylo navrženo, tedy testování a programování lokomotiv na setkáních a drobné jízdy doma.

Samozřejmě mám spoustu dalších nápadů, jak kolejiště posunout dál, například variabilní délka nohou pro jízdy pozorovatelné z křesla, lépe přístupný panel na konektory, přepínač na analogový provoz, nicméně to si nechám na jindy.


Pižlání nohou

16. listopadu 2013

Na provozním setkání jsem si v době volna sedl na pódium a pomocí letité ruční pilky a tupého pilníku postupně zkrátil nohy testovacího kolejiště. Důvod, proč jsou nyní kratší přesně o 29 centimetrů, si nechám na jindy. Výsledkem snahy bylo, že se již k večeru výška kolejiště snížila z výšky pohodlné pro stojícího chlapa na výšku v dosahu malého dítěte. A o to šlo. Druhý den setkání si na mém kolejišti mohly hrát děti návštěvníků k všeobecné spokojenosti dětí, rodičů i nás.

Až budu mít někdy doma náladu provětrat své mašinky na kolejišti, tak se k němu můžu pohodlně rozvalit do křesla a nemusím u něj stát.


Děkuji všem, kteří můj projekt podpořili a připomínkovali, jmenovitě Mirkovi, který podle mých plánů zkonstruoval celý rám.

Napsat komentář