Úprava výhybky Kuehn

U štíhlých výhybek Kuehn WR10/WL10 mi často upadávaly plíšky spojující kolejnici s přestavovací tyčí a vizuálně se mi nelíbily dělené jazyky, proto jsem navrhl a realizoval jejich úpravu, která bude dále popsaná.

Úprava spočívá ve výměně dělených jazyků za jazyky vybroušené z jednoho kusu, odstranění přerušených pražců na koncích výhybky a v úpravě elektrického propojení kolejnic.

Upozornění: po úpravě je nutné použít k přestavování výhybky motorický přestavník kvůli absenci pružinky držící jazyky výhybky v koncové poloze.

Nejdříve si z nového kolejnicového prutu (zbytek flexikolejiva Kuehn) vybrousíme nové jazyky. Těsně za uchycením jazyků k pražcům vybrousíme patu kolejnice v délce 5 mm, aby se kolejnice mohla lehčeji ohýbat. Detail je vidět na obrázku 1 přibližně v polovině délky jazyka.

Obrázek 1: Detail provedení jazyka

V místě přestavovací tyče uděláme do paty kolejnice z vnitřní strany zářez, do kterého půjde posléze přiletovat drát sloužící k uchycení kolejnice k přestavovací tyči.

Dalším krokem je odstranění krytu pružinky, demontáž vlastní pružinky, vyjmutí přestavovací tyče a obou částí dělených jazyků.

Obrázek 2: Detail demontovaných komponent

Po jejich odebrání následně odřežeme nálitek držící pružinku viz obrázek 3.

Obrázek 3: Rozebraná výhybka

Ze spodní strany výhybky odřežeme krajní pražce, odstraníme zadní propojky kolejnic a vybrousíme plast pod srdcovkou za prvním zdvojeným pražcem. Finální stav je na obrázku 4. Tyto úpravy umožní, aby vznikla místa, kam se na kolejnice přiletují napájecí vodiče.

Obrázek 4: Pohled na odřezaná místa na podloží výhybky

Nyní nasuneme do výhybky nové jazyky. V místě zářezů, které jsme si udělali při jejich výrobě, naletujeme do každého jeden kousek mosazné kulatiny o průměru 0,5 mm. Ten slouží k uchycení k přestavovací tyči. Jazyky do ní usadíme a konce kulatiny zahneme. Přestavovací tyč můžeme použít původní s vyvrtanými otvory pro kulatinu nebo si vyrobit novou. Poslední úpravou je připájení vodičů ze spodní strany výhybky, viz obrázek 5.

Obrázek 5: Pohled na spodní stranu upravené výhybky s připájenými vodiči

Finální stav je na následujícím obrázku 6.

Obrázek 6: Pohled na finální podobu výhybky a provedení jazyků

Konce kolejnic nechávám v původní délce. Při pokládání kolejiva na ně nasunu pražcová pole navazujících kolejí. Tím je zajištěna souosost výhybky a navazující kolejnice. Vnitřní kolejnice za srdcovkou lze zakrátit v úrovni zdvojených pražců, nebo ponechat v původní délce. Nutné je jejich elektrické oddělení od navazujícího kolejiva, protože jsou propojeny se srdcovkou. Při původním zapojení docházelo u některých vozidel ke zkratu mezi srdcovkou a navazující kolejnicí.

Napsat komentář