Jak fungujeme

V tomto článku bych rád poodhalil, jak to funguje u nás, uvnitř klubu. Pokračuji tím v klubové snaze být co nejvíce otevření nejen vůči odborné komunitě. V neposlední řadě reaguji také na zjištění, že v některých jiných klubech mají problémy, které se nám vyhýbají, možná i díky našemu systému. Třeba budou naše sedmileté zkušenosti někomu inspirací.

Kdo jsme

Tak především jsme parta kamarádů. Většina z nás se do založení klubu prakticky neznala a seznámili jsme se jen díky společnému koníčku. Ze začátku nás dala dohromady hlavně přítomnost na internetové diskuzi diskuze.modely.biz a bydliště v Brně a blízkém okolí.

Nikdy jsme se nestali žádným oficiálním spolkem. Řekli jsme si, že až to bude potřeba, tak se tím budeme zabývat. Za klub jedná obvykle předseda Tomáš – svým jménem. Pro případ nenadálé indispozice má svého zástupce.

Jak komunikujeme

Celý klub je v trvalém kontaktu prostřednictvím společné místnosti v komunikátoru Skype. Kromě odborných dotazů a rad se upozorňujeme na novinky v oblasti modelářství a železnice, diskutujeme organizaci setkání, plánujeme společné akce a projekty, posíláme si obrázky našich výtvorů, gratulujeme oslavencům, chválíme, kritizujeme, obdivujeme, plkáme o čemkoliv, děláme si srandu. Prakticky každý den popíšeme několik stran. Pro důležité věci máme ještě boční vlákno, aby nezapadly v obecné diskuzi.

Setkáváme se osobně – poměrně často. Dříve to bylo jednou měsíčně, nyní (2017) zhruba jednou za dva měsíce. Ne všichni, ale většina si čas najde. Během kalendářního roku se vidíme na dvou provozních setkáních, uspořádáme dva workshopy a několik čistě plkacích setkání v restauraci Slunečnice.

Máme sepsané a aktualizované kontakty (telefon, e-mail) na všechny členy.

Máme soukromou diskuzi, aby důležité informace zůstaly dohledatelné. Máme společný úložný prostor (Google disk), kam dáváme všechna posbíraná data, která by se mohla klubu hodit. Archivní plány, naskenované knihy a časopisy, fotografie předloh, konstrukční výkresy, elektronická schemata, výstupy ze setkání, klubovou grafiku, interní dokumenty, prostě všechno.

Členové klubu, disciplína a společná vize

Asi jen šťastnou náhodou jsme za dobu trvání klubu získali členy všech možných profesí a dovedností. Díky nim je náš klub různorodý a soběstačný prakticky ve všech ohledech modelářské činnosti. Od shánění podkladů a plánování, přes technickou a estetickou stránku výroby prakticky čehokoliv, až po organizaci, programování i vaření. Tým tolika rozdílných lidí se dokázal domluvit na společných pravidlech, přijal je za svá a dobrovolně je dodržuje.

Ze začátku byl problém s disciplínou dětí, manželkami vnucených na setkání. Přetrpěli jsme začátky a místo vykázání jsme si je vychovali, takže po několika setkáních není problém jim svěřit ovládání vlaků i menší stanice, které bez problémů zvládají dle naší provozní normy, zjednodušeného předpisu D2.

Jednou z tažných věcí, která náš klub nenechá příliš stagnovat, je, že máme domluvené společné téma. Vize, že jednou snad dokončíme model tratě 255, na kterém jsme se dohromady shodli. A současně skutečnost, že hotovo vlastně nebudeme mít nikdy, takže pořád můžeme pomáhat začínajícím členům, zdokonalovat provoz na setkáních, přijímat technické novinky, rozjíždět nové společné klubové projekty a ve vzdálené budoucnosti klidně rozšířit motiv o další tratě. Nekončící rozvoj nás pořád žene vpřed, nechceme se spokojit jen s tím, co už máme, a začít stagnovat. To by mohlo znamenat rozpad zevnitř.

Příchody a odchody členů

Neblahé zkušenosti s modeláři, kteří se snažili prosazovat své názory a potřeby na úkor ostatních, nás přiměly vypracovat pravidla přijímání nových členů.

Nový člověk projeví svůj zájem stát se členem klubu. Díky společné komunikaci se to dozví celý klub prakticky okamžitě. Pokud s danou osobou nemá někdo z nás negativní zkušenost, bývá plénem přijat na zkoušku a získává status čekatel. Nic nemusí platit a je mu umožněno komunikovat s ostatními. Od té chvíle má nás, stávající členy, přesvědčit o tom, že to s členstvím v klubu myslí vážně. Třeba vyrobením modulu, aktivní účastí na klubových akcích, prostě nějakým obohacením klubu.

Zhruba za rok, což je dost dlouhá doba na projev zájmu, na společné akci navrhne nějaký člen, obvykle předseda, že se mu zdá nějaký čekatel dost aktivní na to, aby se stal plnohodnotným členem. Po krátké diskuzi, zda nemá někdo námitek, společně rozhodneme. Z čekatele se takto může stát člen klubu. Nový člen po zaplacení příspěvku a odsouhlasení společných pravidel dostane přístup k interním zdrojům klubu, do kterých může přispívat i z nich čerpat.

Když někomu odmítneme členství v klubu, tak to ještě neznamená, že by byl špatný modelář nebo člověk. Jen si nemyslíme, že by byla jeho účast prospěšná společnému projektu, do kterého jsme vložili nemálo úsilí a prostředků. Pokud někdo potřebuje naši pomoc a nezneužívá ji, rádi pomůžeme i kolegům mimo klub.

Občas se stane, že se někomu změní životní priority nebo se názorově rozejde s ostatními členy a rozhodne se vystoupit z klubu. Stačí, když své rozhodnutí oznámí předsedovi klubu. Takovému modeláři popřejeme štěstí v dalším životě a odebereme mu přístup do klubových zdrojů. Stane se z něj nečlen. Zasloužilí členové a známé osobnosti, jež se nemohou aktivně podílet na klubových aktivitách, nicméně náš klub značnou měrou obohatili, se mohou po odsouhlasení předsedova návrhu stát čestným členem. Do činnosti se často zapojují i rodinní příslušníci členů, kteří mohou využívat některé výhody členství, například klubový stejnokroj.

V dubnu 2024 máme dvacet šest členů, čtyři čestné členy a čtyři čekatele. Počet členů meziročně mírně narůstá.

Rozhodování

Důležitá rozhodnutí řešíme diskuzí. Má-li někdo nějaký nápad, který se týká celého klubu, prostě ho veřejně vyjeví a poté diskutujeme. Snažíme se udržet odbornou rovinu, nicméně i laici v daném oboru vznášejí připomínky, na které je brán ohled nebo jsou odborníkem vyvráceny. Prakticky vždy dojdeme ke shodě. Případně necháme rozhodnutí na další společné osobní shledání, kde můžeme v krajním případě hlasovat.

Tímto způsobem můžeme vyřešit prakticky vše, od nákupu dražšího společného vybavení, přes obsazení funkce předsedy klubu až po vyloučení člena.

Členové, kteří vydrželi v klubu už od založení, mají navíc právo vetovat společné rozhodnutí. Za dobu fungování klubu toho ještě nikdo nevyužil.

Pravidla a normy

V klubu máme dva hlavní dokumenty, podle kterých se řídíme. Jedná se o Normy pro moduly a Pravidla pro členy (něco jako stanovy). Normy pro moduly nejsou závazné. Jsou doporučením, jak se dá postavit modul, který může být následně zařazen do našeho kolejiště, a popisují způsob organizace provozu na klubovém setkání. Normy průběžně aktualizujeme podle užívaných technologií. Pravidla pro členy vznikla jako podklad pro případné vyloučení členů, kteří by svými nevhodnými činy poškozovali klub. Dala by se charakterizovat zkrácením na buďme slušní.

Cizím návštěvníkům klubového setkání ukazujeme Pravidla pro návštěvy.

Nemáme potřebu sepisovat další předpisy a cokoliv si vzájemně nařizovat. Věříme ve výchovu a inteligenci všech svých členů. Chceme, aby nás náš koníček především bavil.

Co nás to stojí

Zvolili jsme si členský příspěvek 500 Kč za kalendářní rok. Tyto peníze používáme na nákup společného vybavení (centrála, rozvody, telefony) a většinu pronájmů na provozní setkání a workshopy. Mimo toho si navíc platíme společné jídlo a další výdaje, které se na každém setkání najdou. Dobrovolně přispíváme ještě na zvláštní hromádku společného klubového projektu (nyní Čejč).

Výrobu modulů a nákup soukromého vybavení a modelů si každý hradí ze svého. Nicméně se díky hromadné výrobě nebo dobrou vůlí některých prodejců můžeme dostat u mnoha produktů na zajímavější ceny, než by dosáhl jednotlivec.

Dobrovolné příspěvky od návštěvníků používáme výhradně na uhrazení pronájmu prostor, ve kterých máme setkání, workshop apod.

Také se občas necháme strhnout k dobrovolnému dárcovství na užitečnou věc. Třeba na obnovu parní mašinky nebo na výcvik asistenčního psa pro dceru našeho člena.

Zvládání krizové situace

Ne vždy je svět růžový. Nepřizpůsobivé jedince se nám daří držet za hranicemi klubu. Nicméně i uvnitř klubu občas máme rozdílné názory nebo se nám něco nelíbí. I kvůli tomu máme soukromou diskuzi, kde může každý vysvětlit důvody své nelibosti. Oprávněné připomínky společně zapracujeme tak, aby se odstranil důvod stížnosti.

Za dobu fungování jsem zaznamenal jen dvě averze a obě měly společný původ v klubové akci, od které většina členů očekávala něco trochu jiného. Poprvé jsme uspořádali větší setkání bez potřebné přípravy a pravidel, což na samotné akci vyústilo v chaos. Podruhé jsme se s celým klubem pustili do akce, která na zkoušku vybočovala ze zaběhaného standardu. V obou případech jsme se ale z vlastních chyb poučili a dohodli se na opatřeních, která podobným situacím napříště zamezí.

Provozní setkání

Ze začátku jsme lpěli hlavně na kompatibilitě s ostatními kluby. Co taky chcete dělat s několika samotnými moduly. Už po necelých dvou letech s přibývajícím počtem modulů začalo být zřejmé, že na žádná cizí setkání s celým klubem jezdit nepotřebujeme a vlastně ani nechceme.

  • Klubová setkání
    • Dvakrát za rok pořádáme klubové provozní setkání. Účastní se ho prakticky všichni členové klubu nebo aspoň dodají své moduly. Vychází nám obvykle na červen a listopad, přesný termín známe půl roku dopředu. Délka setkání se ustálila na celý víkend (návoz modulů v pátek večer), což vyhovuje většině. I když to není naším cílem, občas na setkání pustíme na pár hodin k modulům i laickou veřejnost. Zadarmo. Odborná veřejnost si obvykle řekne o návštěvu sama.
  • Veřejná setkání pro cizí kluby
    • Občas do našeho klubového setkání zapojíme několik cizích modelářů. Uspořádat setkání i pro jiné kluby jsme si dovolili jen jednou a výsledek byl rozpačitý. Máme zkrátka jinou představu o provozu. Shodli jsme se, že tímto směrem jako klub směřovat nechceme. Možná v budoucnu zkusíme zorganizovat další víceklubové setkání, ale ne na úkor klubových, a jen pro členy klubu, kteří projeví zájem.
  • Výjezdy na cizí setkání
    • Často se k nám dostane pozvánka na provozní setkání pořádané jiným klubem, což sice nezaujme všechny členy klubu, ale zhruba jednou za rok se najde hrstka odvážlivců, kteří se do jednoho takového setkání zapojí. Reprezentují klub a přivážejí cenné poznatky ze světa.

Shrnutí

Díky společné komunikaci a častému osobnímu kontaktu se všichni známe, jsme jeden tým. Máme vypracovaný systém pro přijímání členů, kteří budou pro klub přínosem. Důležitá rozhodnutí obvykle vypracovávají odborníci v daném tématu a předloží k diskuzi a schválení celému klubu. Předseda klubu za nás jedná s naší plnou důvěrou, kterou mu na společných setkáních občas připomeneme znovuzvolením. V klubu nás drží společný cíl a pohodová nálada.

Vnitřní fungování našeho klubu prošlo postupnou evolucí. Šli jsme vlastní cestou slepých uliček, až jsme se dobrali toho, co nám funguje. Neměli jsme se od čeho odrazit, protože se mi zdá, že ostatní kluby vnitřní činnost tají. Pokud máte poznatky z jiných klubů, co funguje nebo naopak by mohlo fungovat lépe, rád se přiučím. Můžete mi své praktické připomínky nejen k našemu klubu psát třeba pod článek do komentářů. Otázka na ostatní z jiných klubů: Jak fungujete uvnitř svého klubu?

(Snad jsem tímto článkem příliš neodradil váhající modeláře. Máte-li zájem o spolupráci, ozvěte se nám. Nebo se aspoň přijďte podívat, třeba na příští klubové setkání.)

2 komentáře

Hej, David! Dziękuję za ten tekst. Cieszę się że opisałeś jak to u Was działa. Mam nadzieje że nie komentarze po polsku/angielksu sa mile widziane ;-)

Napsat komentář