Pravidla pro členy klubu Moduly Brno

Úvodní ustanovení

 1. Klub sdružuje zájemce o modelovou železnici,
 2. členství v klubu je dobrovolné,
 3. členství v klubu je podmíněno uhrazením členského příspěvku a dodržováním Pravidel klubu,
 4. výběr příspěvků provádí pověřený člen klubu,
 5. registrace nových členů probíhá podle schváleného postupu,
 6. za klub jedná předseda klubu a jeho zástupce.

Práva členů

 1. Řádně využívat společný majetek a nabízené výhody,
 2. účastnit se klubových setkání,
 3. účastnit se rozhodování o dalším směřování klubu,
 4. používat klubovou symboliku,
 5. přihlásit se k dobrovolnému plnění funkce,
 6. odstoupit z přijaté funkce,
 7. vystoupit z klubu.

Povinnosti členů

 1. Dodržovat domluvená pravidla,
 2. aktivně přispívat k rozvoji klubu,
 3. svým jednáním chránit dobré jméno klubu,
 4. řádně se starat o svěřený majetek,
 5. včas platit stanovené příspěvky,
 6. řádně pracovat v dobrovolně přijaté funkci,
 7. chránit důvěrné informace sdílené členy klubu.

Rozhodování

 1. Důležitá rozhodnutí se provádí na členům zveřejněném setkání,
 2. rozhodnutí záleží na všeobecné shodě přítomných, případně hlasováním,
 3. členové se rozhodnutí podřídí,
 4. členové v klubu od jeho založení mají právo vetovat rozhodnutí.

Poslední revize pravidel: 18. dubna 2018 – David