Desáté provozní setkání v Pozořicích

6. – 8. 11. 2015

Běžný pozorovatel na desátém provozním setkání nenajde mnoho novinek a zlepšení. Vždyť jsme jezdili prakticky na stejném layoutu i grafikonu, jako posledně. Letošním posunem byla stabilizace provozu. Všichni účastníci přesně znali a dodržovali své povinnosti, díky čemuž byl provoz naprosto plynulý. Tím jsme plně prověřili připravenost na další provozní posun na následující setkání: vozové karty.

10-ps-m-01

Výroční setkání

Jak ten čas letí. Podesáté jsme spojili klubové moduly. Myslím, že je vhodné se zastavit a ohlédnout. Vzpomínám na první setkání. Sešli jsme se tenkrát v sedmi zakládajících členech modulového klubu a několika příznivcích.

Nejdříve se nám zdálo první setkání poněkud unáhlené. Neměli jsme ani stanici, po desítce modulů postavených do U jsme jezdili několika střídanými soupravami z Bořetic na konec tratě a zpátky. Poté jsme ale uznali, že setkání opodstatnění mělo. Všichni se seznámili s digitálním ovládáním, se spojováním modulů, řešili jsme orientaci banánků i přesnou pozici kolejnic na rozhraní. Součástí setkání byla i ukázka flokování trávy.

první provozní setkání

Od toho okamžiku dosud se přihodilo hodně změn. Mnoho dalších modelářů se k nám připojilo, několik zase v poklidu odešlo do ústraní. Proběhla etapa velké výroby modulů, potom došlo k nasycení a ustálení pozvolné výroby dalších. Postupně se nám podařilo postavit většinu stanic na tratích 255 a 256, takže můžeme dodržet i jejich pořadí dle reality. Své invence jsme vždy zveřejňovali dalším modelářům, abychom všichni mohli těžit ze vzájemné inspirace. Provozní setkání jsme z jednodenních prodloužili na celý víkend.

desáté provozní setkání

Desáté setkání mi připadá jako milník v historii klubu, jako konec dětství. Uzavírá se bouřlivé období překotných invencí a objevů a přichází čas, ve kterém každý člen klubu už má své pevné místo a každá invence je důsledně promyšlena. Díky stabilitě klubu nastává doba velkých celoklubových projektů.

10-ps-m-15

Co se tentokrát událo

Už před setkáním bylo jasné, že letošní účast nebude z nejsilnějších. Několik členů se z různých příčin nemohlo dostavit na celou akci. Nicméně aspoň dodali své moduly a tak mohlo setkání proběhnout v obvyklém rozsahu. Téměř celý layout byl postaven už v pátek, čekalo se jen na pár modulů v boční větvi.

10-ps-15

Jak je psáno v úvodu, po provozní stránce probíhalo setkání stejně, jako minule. Personální nedostatek byl důvodem zácviku nových výpravčích, a i když několikrát neplánovaně došlo k říznutí výhybky nebo vjezdu na obsazenou kolej, vše se snadno vyřešilo a výpravčí rychle získali zkušenosti i jistotu. Strojvedoucích bylo také tak akorát, moc se nezastavili.

Zácvik

Všichni účastníci ocenili především stabilitu provozu. Žádné velké mimořádnosti se tentokrát nekonaly. V sobotu nás navštívilo několik modelářů, v neděli odpoledne pozvaní kamarádi.

10-ps-08

Debata

Jak je na našich setkáních zvykem, po dojezdění grafikonu se večer sejdeme u drobného občerstvení a diskutujeme záležitosti klubu. Na té sobotní jsme přijali nového člena, prodebatovali pár organizačních drobností a hlavně se soustředili na první celoklubový projekt, stanici Čejč. Nad reálnými podklady jsme debatovali o podobě stanice, kolejovém plánu, jeho rozložení na segmenty, návěstní soustavě a ovládání.

10-ps-m-30

Všechny podnětné nápady byly vyslyšeny. I názor jedince podložený argumenty dokázal přesvědčit protichůdnou většinu. Tímhle tempem začne už příští rok naše nová stanice povstávat z papíru a představ do hmatatelnější podoby.

10-ps-24

Děkuji všem zúčastněným za odpovědnost, se kterou se do výročního setkání pustili. Do příště si budu přát, aby se nás zúčastnilo více, s pokrokem na modulech a chutí vrhnout se do dalších výzev.


Fotografie


Video

Časosběrné video

Kamera časosběrného snímání zapůjčena od www.cel-tec.cz


Layout

10-ps-layout

Grafikon

Stejný, jako vloni.

Napsat komentář