Zapojení křižovatkové výhybky

Každý rok se na diskuzi setkávám s modeláři, kteří se diví, že jim křižovatková (anglická) výhybka nepřestavuje levým přestavníkem cestu na levé straně nebo že levá srdcovka napojená na přepínač v levém přestavníku v jednom směru zkratuje. Tímto článkem bych rád vysvětlil vlastnosti a elektrické zapojení křižovatkových výhybek.

přeskočit k elektrickému schématu nebo dál číst vysvětlení

Křižovatková výhybka jako dvě samostatné výhybky

Většina modelářů hned pochopí, jak funguje a jak je třeba zapojit jednoduchou výhybku. Má dva spojené jazyky, jednu srdcovku a dvě polohy.

Obrázek 1: pravá výhybka EW2 TT – Tillig 83331

Na obrázku 1 je obyčejná výhybka. Funkcí výhybky je, že se na jedné straně (vlevo) provede přestavníkem krátký pohyb jazyků, aby na druhé straně (vpravo) vlak vyjel jednou ze dvou cest za srdcovkou.

Vsuvka – proč přepínáme srdcovku
U modelové železnice je v kolejnicích elektřina k napájení lokomotiv, prakticky v každém okamžiku jízdy vlaku je v jedné kolejnici plus a v druhé mínus napájecího napětí. Srdcovka je společné místo, kudy může projet jak levé, tak i pravé kolo lokomotivy podle polohy výhybky. Aby v tomto místě nedošlo k elektrickému propojení levé a pravé kolejnice průjezdem kovových koleček a tedy ke zkratu, je třeba srdcovku úplně odizolovat nebo ještě lépe kovovou srdcovku napájet jen z té kolejnice, na kterou je přestavena výhybka, tedy přepínat napájení srdcovky zároveň s přestavováním výhybky.

Obrázek 2: Ovládání výhybek

Na obrázku 2 si všimněte, že přestavník A přestavuje jazyky na pravé straně, ale rozhoduje o výjezdu z výhybky na straně levé. Stejně tak přepíná levou srdcovku. Opačně položená výhybka má přestavník B a jazyky na levé straně, zatímco směr výjezdu a srdcovka je napravo.

Křižovatková výhybka jsou vlastně dvě takové jednoduché výhybky položené přes sebe na jednom místě. Daní za úsporu místa je dvojnásobný počet jazyků.

Obrázek 3: Ovládání křižovatkové výhybky s jazyky mezi srdcovkami
Obrázek 4: Ovládání křižovatkové výhybky s jazyky vně srdcovek

Na obrázcích 3 a 4 je znázorněno, že u křižovatkových výhybek pravý přestavník A přestavuje jazyky napravo, mění směr na levé straně (A1/A2) a polaritu levé srdcovky, zatímco levý přestavník B přestavuje jazyky nalevo, mění směr na pravé straně (B1/B2) a polaritu pravé srdcovky.

Křižovatkové výhybky s jazyky vně srdcovek (Baeseler) se pokud vím na českých tratích nikdy nevyskytovaly.


Elektrické zapojení

Na obrázcích 5 a 6 je schema zapojení, v příkladu je použit přestavník MTB MP1v2. V případě jeho podpovrchové montáže nebo použití jiného přestavníku či serva je třeba zkontrolovat, a v případě potřeby i prohodit, polaritu JK na zabudovaném přepínači k srdcovce.

Stále platí, že levý přestavník přepíná směr jízdy a polaritu srdcovky na pravé straně.

Obrázek 5: Elektrické zapojení křižovatkové výhybky s jazyky mezi srdcovkami
Obrázek 6: Elektrické zapojení křižovatkové výhybky s jazyky vně srdcovek

Děkuji za přečtení. O své zkušenosti, nápady a dotazy se můžete podělit v komentářích.

Napsat komentář