IGRAVA 2017

8. – 11. 6. 2017

První celoklubová účast na jiné akci mimo náš klub a Pozořice je za námi, tak se na to pojďme podívat. Někdy v polovině minulého roku jsme byli oslovení nabídkou spolupráce a podpory firmou IGRA MODEL. Zejména měli zájem o naši účast na celkem známé akci Modelbraní. Součásti této výstavy, prodejní výstavy a hodnotitelské soutěže byla i doprovodná akce nazvaná IGRAVA. 

Pod názvem IGRAVA se prezentovala provozní výstava modulového kolejiště, jejíž podstatnou součástí jsme byli i my s naším layoutem. Dále se zúčastnili slovenští kolegové z klubu modelové železnice Žilina-Hôrky se dvěma stanicemi, depem a traťovými moduly.

Akce se konala tradičně v bývalém hotelu Dukla Znojmo. Ve velkém sále v přízemí probíhalo Modelbraní, na patře ve dvou salonech pak první ročník výstavy modulového kolejiště Igrava.

Z prostorových důvodů jsme byli nuceni oproti předloze naše stanice seskládat úplně jinak a vypustit Ždánice, mimo jiné i pro neúčast jejich majitele.

Prostor velkého salonku byl stavebně rozčleněn sloupy a stěnou s prosklením po velkém akváriu. Tyto prvky kromě velké komplikace při návrhu layoutu, které mimochodem náš předseda bravurně zvládl, zajímavě oživily provoz, neboť nešlo mít vizuální kontrolu nad děním na modulišti. Tím pádem se obsluhy stanic musely plně soustředit na svou práci a hlavně dodržovat předepsanou telefonii. Tu jim usnadnila sada nových bezdrátových telefonů s nabíjecími doky přímo u naší elektrobedny. Kromě faktu, že telefony fungovaly bezvadně, jsme nemuseli tahat telefonní kabely do každé stanice. Příště budou už doky součástí bedny a tahání starých telefonních přístrojů a kabelů bude minulostí.

Další bezdrátovou technologii, kterou jsme implementovali do provozu, byly nové bezdrátové Roco myši fungující přes Wi-Fi. V provozu se velmi osvědčily. Obavy plynoucí z vybíjení baterií v dlouhodobém provozu se nenaplnily. Občas zazlobilo spojení s routerem, ale protože nám to dělaly vždy dva stejné kusy myší, posíláme je na reklamaci.

K prostoru bychom měli ještě drobné výhrady. A sice chabé osvětlení, ve kterém však vynikly osvětlené prvky a vozidla, ale hlavně stísněný prostor. Náš větší salon jsme v podstatě vyplnili modulištěm, takže návštěvníkům mnoho ke koukání nezbylo. Pořadatelům lze napříště rozhodně doporučit, aby se i vláčky prezentovaly dole ve velkém, pro samotné Modelbraní beznadějně předimenzovaném sále.

Novinek na našem kolejišti mnoho nebylo. Soustředili jsme se více na provoz a oběhy vozidel s pomocí karet vozů a nákladových listů. Tomu před setkáním odpovídala i náročná příprava.

Jinak doprovodný program a večerní činnost, zejména ředitelem firmy IGRA MODEL panem Michalem Židkem zorganizovaná návštěva historického vinného sklepa spojená s řízeně nezřízenou ochutnávkou vín, byla jistě vítaným doplňkem setkání.

Malinké výhrady byly pouze k úrovni ubytování na nedalekém hotelu Schaller. Není to naprostý ideál, ale tři noci se zde daly přečkat bez větší újmy.

Setkání se s námi po celou dobu účastnil i velmi ukázněný pes Mio, který byl díky velkým očím přejmenován na Tomio.

Závěrem je nutno poděkovat našim přípravářům setkání. V zásadě museli předělat úplně vše, od layoutu v jiných, menších a stavebně komplikovaných prostorech, vytvoření grafikonu a podpůrné dokumentace až po zcela nové a neodzkoušené prvky v sekci elektro. Díky umu a svědomitosti kolegů se vše povedlo bez zádrhelů. Tedy až na ty dvě Wi-Fi myši, ale to si slízne Roco.

Speciální poděkování patří firmě Igra Model s.r.o., která se o nás postarala s maximální péčí od A po Z.

Další díky patří nakonec všem, jmenovitě paní předsedové za vytváření atmosféry týlového zabezpečení, Michalu Žídkovi,  který se o nás staral jako o vlastní, hostujícímu Klubu Žilina-Hôrky a všem kteří přiložili ruku k dílu, které se vydařilo na jedničku.

Na viděnou v listopadu v Pozořicích s malou meziakcí v Bielsko-Biała.

Další fotky v naší galerii.

Napsat komentář