Dům č. p. 6 v Hevlíně

Tento domek je sic součástí modulu Hevlína, který ne zcela zapadá do projektu regionálních tratí, jimiž se předně ubírá toto modelářské seskupení, nicméně vesnické domy mohou být na modulech jakýchkoliv, zejména jedná-li se o modul znázorňující průchod tratě intravilánem. I na předmětných lokálkách bude jistě takových míst několik.

Jedná se o klasický vesnický dům orientovaný okapově (hřebenově) směrem k ulici. Takováto orientace vesnických domů je typická pro jižní Moravu. Oproti sousedním domům je patrné, že jeho výškové proporce byly zvýšeny o půdní nadezdívku. V souvislosti s půdní nadezdívkou a využitím podkrovního prostoru pro klasické hospodářské účely se na průčelí stavby nachází nadokenní ležaté větrací otvory.

Model je o to zajímavější, že je proveden v řezu. Nutno tedy znázornit materiálovou skladbu vodorovných i svislých konstrukcí domku.

[obrázek]

Modely zděných omítaných staveb vyrábím z vrstvené lepenky a tvrdého papíru. Důvody k tomu jsou snadná a rychlá opracovatelnost, dobrá savost barev k znázornění povrchu omítky a částečně též má neschopnost zkoušet nové věci, když se tento postup docela dobře osvědčil. Nepovede-li se některá stěna, mohu ji poměrně rychle vytvořit znovu. Tuhost konstrukce sestávající ze dvou vrstev lepenky považuji za dostatečnou.

U tohoto modelu je nutné počítat s tím, že budeme vytvářet stěny tak, jak mají být ve skutečnosti, tedy z lícové i rubové strany. Obvodové stěny se tedy sestávají ze dvou vrstev, vnější vrstva je podlepena tvrdým papírem. Obě vrstvy, vnější a vnitřní jsou samostatně rozkresleny a vyřezány a teprve poté slepeny. Ke znázornění okenního lemování jsou okna podlepena další vrstvou tvrdého papíru. Okenní otvory jsou vyřezány až po té. Řeže se naráz jedna vrstva lepenky a dvě vrstvy tvrdého papíru.

[obrázek]

Je nutné pamatovat na to, že uliční stěna bude kratší o sílu zdi štítové stěny a že síla zdi musí být na rohu překryta vrstvou tvrdého papíru. Před nalepením vrstvy tvrdého papíru je tedy nutné do lepenky vyříznout ono zkrácení stěny oproti délce stěny na tvrdém papíru. Z rubové stravy je tedy vynechán prostor pro překrytí stěn vrstvou tvrdého papíru v rohu.

[obrázek]

Po vyřezání a slepení dvou vrstev lepenky v jednotlivé stěny je nutné je nechat zatížené dokonale proschnout. Na obrázku jsou zřetelné rozdíly mezi rubovou a lícovou stranou stěny. Teprve po dokonalém proschnutí jednotlivých stěn je možné je sestavit v domek.

[obrázek]

Po dolepení detailů z tvrdého papíru ke znázornění členité fasády vypadá uliční stěna už celkem k světu. Olemování oken je tedy ve výsledku dvouvrstvé, jednu vrstvu jsme prořízli současně s okenním otvorem a druhá vrstva je sestavena z pásků širokých nejvíce 0,5 mm.

[obrázek]

Dále probíhá výroba oken z jednotlivých dílů vyřezaných z tvrdého papíru. Dvojité příčky v rámu jsou lipové hranoly MIDWEST o průřezu 1,0 x 0,5 mm.

[obrázek]

Konstrukce stropu je z tvrdého papíru, lipových hranolů o průřezu 1,0 x 1,0 mm a dýhy.

[obrázek]

Po vyrobení a vsazení oken, příčky s dveřmi a stropu se již můžeme zaměřit na to nejzajímavější, na konstrukci krovu. Střecha je nejprve vyříznuta a odzkoušena, zda rozměrově pasuje na obvodové stěny. Přes vyříznutý otvor střechy jsou lepeny pásky z lipových hranolů o průřezu 0,5 x 0,5 mm. Rozteč laťování je dána typem krytiny. Volil jsem laťování 2 mm a pokusil se znázornit krytinu, která by po přesném přepočtu do skutečnosti měla znázorňovat jednoduše kladenou bobrovku. Jednotlivé latě jsou tedy v předem zvolené rozteči přilepovány přes otvor.

[obrázek]

Po přilepení jednotlivých latí přes celou plochu střechy můžeme kolmo k latím lepit krokve. Ty mají ve skutečnosti rozteč 0,9-1,1 m. Zhotovil jsem je z hranolů o průřezu 1,0 x 1,0 mm. Krokve je vhodné před přilepením řezat, případně zbrousit u hřebene v požadovaném úhlu. Druhou stranu můžeme nechat prozatím delší.

[obrázek]

Po nalepení všech krokví můžeme plochy střechy, tvořené z krokví a laťování, vyříznout pomocí ocelového pravítka a žiletkové pilky přesně dle předem odzkoušených rozměrů otvoru.

[obrázek]

Vyříznuté plochy slepíme k sobě a necháme zaschnout postavené na papíru předkresleném úhlu střechy. Po zaschnutí se pokusíme pilníčkem do krokví vybrousit ve vrcholu místo pro vrcholovou vaznici. Tu zhotovíme z hranolu o stejném průřezu. Rovněž tak sloupek a jeho vzpěry. Sloupek by měl podpírat každý cca čtvrtý pár krokví. V těchto místech je nutné též zřídit kleštiny, které dvojitě svazují pár krokví. Kleštiny jsou vyrobeny z hranolů o průřezu 1,0 x 0,5 mm. Zbylé části krovu, pozednice z hranolů o průřezu 1,0 x 1,0 mm a vazný trám pod sloupek z hranolu o průřezu 1,6 x 1,0 mm, nalepíme na obvodové stěny domku.

[obrázek]

Samostatně zhotovenou konstrukci krovu přilepíme až po nalepení střešní krytiny z pásků bobrovek (výrobce Fiba model). Ty klademe s přesahem a nakonec po zaschnutí celé krytiny sestřihneme dle hrany. Hřebenáče jsem použil z plastové krytiny od Malé železnice.

[obrázek]

Poté přichází na řadu zhotovení řady dobových detailů, které však netřeba komentovat.

[obrázek]

[obrázek]

[obrázek]

2 komentáře

Jako vždy perfektní práce, jak když řízneš barák lejzrem. Doufam že vyrostou další stavby. Držim palce

Napsat komentář