Telegrafní sloupy

img_7513 V našem modulovém klubu jsme se dohodli na maximalizaci vzhledově jednotných prvků. Stejný osud normalizace a jednotnosti postihl i používání telegrafních sloupů. Byl vybrán nejvhodnější typ sloupu z nabídky firmy JM Detail a po té jsme začali trochu normovat.

Vzdálenost mezi jednotlivými sloupy je věc ošemetná, ale přesto jsme se vzhledem k velikostem používaných modulů dohodly na 25 – 27 cm. Vzdálenost od okraje modulu se tedy rovná polovině zvolené vzdálenosti mezi sloupy, takže v rozmezí 12,5 – 13,5 cm. Je to ovšem klubové doporučení nikoliv závazná norma, proto lze o každém speciálním případu diskutovat. Píši to hlavně pro ty co neví jak na to.

Další kapitolou je samotné umístění v modulu. Jakožto tvůrce layoutu vím, že nikdy není pevně dané kde jaký modul bude, a jak bude otočený. Proto je nutné mít možnost sloupy přehodit na druhou stranu, aby nebyl narušený vzhled a jednotnost traťového úseku. Chvilku jsme bádali, aby řešení bylo sofistikované a jemné ke sloupům i k modulům. Nakonec jsme se dohodli na řešení použití miniaturních konektorů a precizních patic.

img_7443

Z obrázku je patrné vše. Do sloupu je vyvrtán otvor do otvoru zasunut a zalepen konektor, respektive pouze jeho tyčka. Tato tyčka patří zasunout do té precizní dutinkové lišty. Opět byla dutinka vytažena ven.

A teď k samotné instalaci v modulech. Nejdříve si změříme modul. Má-li 80 cm, tak bude rozmístění od okraje 13,3 cm a sloupy budou po 26,6 cm při rozmístění 3 sloupů na modul. U 100 cm modulu to bude 12,5 od okraje a po 25 cm 4 sloupy. Nikomu neříkáme, že to musí být přesně na mm, ale jen aby to vzhledově vypadalo k světu.

Takže v místě umístění do modulu si navrtáme malý otvor pro uložení dutinky. Dutinku zafixujeme lepidlem. Před zaschnutím upravíme směr nasunutím sloupu a lehkým vyrovnáním. Po zaschnutí vytáhneme sloup. Doporučuji nasunout dutinku před instalací na sloup a po té lepit do otvoru v modulu nejlépe rychleschnoucím lepidlem.

img_7441

Totéž uděláme zrcadlově na opačné straně modulu. Vzdálenost od kolejí normovanou nemáme, ale doporučuji ji dělat mimo pochozí chodník dodržovat průjezdný průřez a nejlépe si raději vždy nechat poradit. Proto je vhodná instalace vždy až na setkání :-).

Zde na obrázku jsou patrné dvě nepatrné dutinky usazené v modulu.

img_7447

img_7437

Je nutné přemýšlet při instalací v obloukových modulech při použití „Áčkových sloupů“. Zde je nutná instalace dvou dutinek, pokud jsou moduly v místě usazení v rovině. Pokud usazujeme „Áčko“ do svahu není vhodné upravovat délku sloupů. Spíše v místě, kde by měla být delší noha tak udělat větší díru do modulu a ponechat jen jednu dutinku k usazení. To vše proto, aby byly sloupy univerzální, neboť na druhé straně modulu jistě svah nebude.

img_7513

 

1 komentář

Napsat komentář