Jednoduchá úprava podvozku Rosničky T334

Rosnička (TT, Tillig) mi sbírala proud především ze zadního podvozku a přední se skoro vůbec nechytal. Prostřední nepočítám, ten sbírá podle nálady. Napružení sběrných plíšků ani důsledné vyčištění okolků nepomáhalo. Po rozborce a důkladné prohlídce jsem si všiml jedné odlišnosti mezi předním a zadním dvoukolím.

Zřejmě jde o konstrukční vlastnost danou už výrobcem. Sběrné plíšky posazené zboku jsou proti kolům napruženy dvěma ohyby opírajícími se o středový plast podvozku. Plíšek je naohýbán symetricky vůči středovému kolu. Zadní kolo je blíže a ohyb je zhruba v úrovni jeho osy. Odpružený konec se dotýká kola v kovové části blízko okolků. Jenže na druhé straně, u předního kola, které je dále, jsem měl plíšek ohnutý asi 4 mm před osou, kvůli čemuž se konec plíšku dotýkal jen plastového mezikruží mezi osou a kovovým obvodem kola.

Nabídla se tedy jednoduchá úprava spočívající v narovnání plíšku plochými a úzkými kleštěmi a následný druhý ohyb v místě osy předního dvojkolí. Výsledek mě překvapil, přední kola začala spolehlivě sbírat proud a jízda se oproti přechozímu stavu dramaticky zlepšila.

Snad vám můj návrh na úpravu podvozku ušetří bádání a pomůže zlepšit jízdní vlastnosti Rosničky i bez větších zásahů do její konstrukce. O úpravě nejlépe vypoví obrázek:

Úprava podvozku rosničky

 


Jak se ke sběrným plíškům dostat

  1. Sundejte kapotu lokomotivy, drží na 4 plastových háčcích po stranách motoru.
  2. U digitální verze sundejte dekodér.
  3. Vysuňte obě krajní závaží ven (dopředu a dozadu).
  4. Shora vyhákněte bodcem nebo drobným šroubovákem přední i zadní zoubek plastového krytu podvozku, který vespod drží kola.
  5. Vyjměte všechna dvojkolí a plíšky jsou ve své mezeře už dostatečně přístupné kleštím nebo pinzetě.

Při sborce si dávejte pozor na orientaci hnaných dvojkolí s ozubeným kolem, opatrně při vkládání každého dvojkolí odhrňte sběrný plíšek, zkontrolujte ho na všech kolech a potom kola přikryjte správně orientovaným krytem podvozku.

 

Napsat komentář