Stavebnice obloukových modulů R700/45st a R1000/45st

Stavba obloukového modulu

Tímto článkem Vám chceme představit stavebnice obloukových modulů, které jsme si na základě postřehů z netu namalovali. Stavebnice jsou kompletně řešena metodou vyřezání jednotlivých dílů z vodě odolné překližky vodním paprskem. Díky tomu se dá dodržet vynikající přesnost a především se dají nechat vyřezat díly nepravidelné, s rádiusem a podobně. Výhodou této konstrukce je nejenom obloukový tvar modulu, ale i bezproblémová montáž s kterou Vás v článku seznámíme.

První várku modulů sestavovali Tomáš Cádrik (R1000/45st) a Tomáš Hora (R700/45st). Přestože jsme každý zvolili odlišný postup sestavení, předložíme vám návod společně, s tím že některé detaily budou prezentovány na jednom či druhém typu modulu, a na Vás bude vybrat si vhodný postup.

A teď k samotným modulům…

Jako startovací verzi jsme zvolili obloukové moduly o rádiusu 700 a 1000 mm a úhlu odbočení 45 stupňů. Stavebnice obou verzí modulu jsou si velice podobné a některé díly mají shodné. Zásadním hmatatelným rozdílem kromě jiného rádiusu oblouku je především počet nosných žeber R700 má tři, R1000 pak čtyři žebra. U žeber je potřeba rozlišit malý rozdíl mezi vnějšími a vnitřními žebry, vnější žebra mají navíc normovaně umístěné otvory pro spojovací šrouby.

V našem modulovém klubu se jednalo o progresivní stavebnici, všechny díly byly vyřezány vodním paprskem do voděodolné obalové překližky o síle 13 mm. Ve výsledku je k dispozici přesná stavebnice, kdy do sebe díly hladce zapadají a je nutné si jen pohlídat příčné rozměry, aby byl výsledkem symetrický modul.

Sestavování doporučujeme provádět na rovné desce, neustále si kontrolujte geometrii modulu.

Při sestavení začněte tím že si nachystáte dvě nosná žebra (je jedno zda vnější či vnitřní) a buďto dolní nebo horní nosníky (v dolních je otvor na nohy). Vezměte nosníky a do předpřipravených zářezů vložte dvě nosná žebra. V místě styku spoj předvrtejte a lehce sešroubujte. Následně se „poladí“ geometrie a zkontrolujeme uhlopříčky aby byly stejně dlouhé…pak se to může dotáhnout fest případně i už zalepit ve spojích. Po utažení doporučuji ještě jednou zkontrolovat geometrii.

Pak můžeme pokračovat ostatními nosnými žebry, po každém dotažení dalšího dílu si neustále kontrolujte geometrii na rovné stolní desce. Po přimontování všech nosných žeber můžete osadit zbylé dva nosníky, buďto horní nebo dolní podle toho čím jste začínali a také osadit nosník trati. Pokud jsou nosníky prohnuté, snažte se to kompenzovat tím, že protilehlé nosníky uložíte prohnutím proti sobě, tím se prohnutí srovná.

Stavba obloukového modulu 01

Stavba obloukového modulu 01

Stavba obloukového modulu 03

Stavba obloukového modulu 04

Stavba obloukového modulu 05

Stavba obloukového modulu 06

Stavba obloukového modulu 07

Stavba obloukového modulu 08

Stavba obloukového modulu 09

Stavba obloukového modulu 10

Stavba obloukového modulu 11

Stavba obloukového modulu 12

Stavba obloukového modulu 13


Vypočtené rozměry teoretického lichoběžníku:

  • R1000 × 45°: 918,44 – 400 – 612,29 – 400 – výška 369,55 – úhlopříčky 849,92 – úhly 67,5° a 112,5°
  • R700 × 45°:  688,83 – 400 – 382,68 – 400 – výška 369,55 – úhlopříčky 650,85 – úhly 67,5° a 112,5°

Napsat komentář