Třetí provozní setkání v Žebětíně – 17. června 2012

V neděli 17. června 2012 proběhlo již třetí neveřejné provozní setkání modulové klubu Moduly Brno. Třetí setkání bylo výjimečné tím, že poprvé se k nám se svými moduly přidali modeláři z jiného klubu, přesněji to byl tři Pavlové a jejich pěkně zpracovaná stanice Skovice a nákladiště Skovice. Dalším důležitým krokem měl být první pokus o ježdění dle GVD a 4x zrychleného času, a dorozumívání mezi stanicemi pomocí telefonu. Vše sice nefungovalo tak jak mělo, ale i tak to byl vydařená neděle. Ale pojďme popořadě.

Začátek setkání byl oficiálně ohlášen kolem sedmé hodiny ranní, ve výsledku pak jsme někdy kolem času 7:20 začali nanášet moduly do tělocvičny. Stavby layoutu na to, že jsme ho stavěli v podstatě teprve podruhé, probíhala nečekaně hladce, ale i tak nám zabrala včetně kompletních elektrických rozvodů nějakých 2,5 hodiny. Vzhledem k tomu že to bylo poprvé, kdy jsme měli ostré telefonní spojení a bylo třeba funkčnost telefonů ještě odladit, proběhlo vše až nečekaně hladce.

Následně proběhlo několik zkušebních jízd po layoutu a ve skrytých nádražích proběhlo řazení potřebných vlakových souprav dle GVD. Následně kluci „od dráhy“ provedli základní školení ohledně GVD a šli jsme na ostrý provoz. A v tento moment logicky začali problémy …

Jednak funkčnost telefonů nebyla vždy 100%, také naše orientace v grafu GVD nebyla úplně nejlepší, a vložené vlaky tomu všemu nasadili korunu. Nakonec jsme podle GVD odjezdili nějakých 5 hodin modelového času, tedy cca. přes hodinu času reálného. Ta hodina a čtvrt byla provázena několikerým pádem napájení a vše završily hodiny modelového času, které se neplánovaně posunuli o nějaké čtyři hodiny kupředu.

Po takovémto shluku problémů jsme usoudili, že na modelový provoz podle jízdního řádu to nebude, a po většinu dne jsme prováděli tzv. volné jízdy, kdy nebyl layout moduliště tak přeplněn modely a stabilita napájení byla o hodně lepší.

Problémy nám ukázaly, že do příštího setkání musíme vyřešit několik oblastí:
1. chod modelových hodin při čtyřnásobném zrychlení musí být stabilní
2. instalace zesilovačů (boosterů) do jednotlivých stanic a na samotný layout
3. vyřešení centrály a ovladačů, které budeme v budoucnu používat
4. dořešení odkládacích ploch ve stanicích (plochy pro GVD, vozové karty, ovladače atd.)
5. GVD bude doplněno o sešitové jízdní řády strojvůdců a jízdní řády jednotlivých stanic.
6. Vytvořit vozové karty a nákladové lístky

Vyřešení výše zmíněných problémů považujeme nyní za prioritní, tudíž se práce na modulech a layoutu zaměří na zdokonalování funkčnosti. Věříme, že po provedených úpravách, proběhne příští provozní setkání bezproblémově, a díky velikosti našeho layoutu budeme moci být považování za plnohodnotný modulový klub. Na úplný závěr dodávám, že třetí setkání bylo posledním setkáním, které bylo jednodenní, další setkání už budeme organizovat jako vícedenní.

To je pokud jde o negativy asi vše, a aby to nevypadalo, že setkání byl obrovský propadák, shrňme si, co se od posledního srazu podařilo.

Tak především přibylo množství dalších sjízdných modulů a na mnoha rozestavěných modulech se výrazně pokročilo. Jen namátkou můžeme jmenovat Velké Pavlovice, kde byl a provedena instalace mechanického přestavování výhybek a na modulech byl do hrubého stavu dotvarován terén. Přibyla nová stanice Kobylí sestávající ze čtyř modulů o celkové délce 4 metry, která byla zesjízdněna a měla vybudována štěrková nástupiště. Ve stanici Mutěnice byla provedena instalace servopřestavníků, byl dotvarován nahrubo terén, a v neposlední řadě byla stanice doplněna o další tři moduly, především jmenujme odbočný díl směrem na Kyjov a Hodonín. Lubomír vybavil svůj Hevlín taktéž mechanickým ovládáním přestavování výhybek. Dále vzniklo druhé tříkolejné smyčkové SN, a nějakých 6 ks traťových modulů. To vše nám dnes umožňuje sestavit zajímavý layout o délce 45 metrů.

Dalším příjemným bodem byla účast pražských kolegů modelářů. Nejenom že dovezli mnoho pěkných dokončených modulů a posílili náš doposud slabý vozový park, ale svou účastí a radami nám pomohli pokročit o hodně dál.

Protože ne všichni měli možnost se setkání zúčastnit, a na srazu bylo hodně fotografů, nabízíme Vám množství krásných fotografií s popisy.

PS3_0001

Žebětín 17.6.2012 7:25 hodin: do tělocvičny právě nanášíme první moduly a skládání layoutu začíná…

PS3_0002

Sestavování layoutu začíná obvykle stanicemi, v popředí Velké Pavlovice.

PS3_0003

Tomáš C. skládá své zatravněné soumodulí které už tradičně patří mezi SN Zaječí a ŽS Velké Pavlovice.

PS3_0004

Vznikající stanice Mutěnice je zatím ztvárněna jen v hrubých rysech se základně zpracovaným terénem.

PS3_0005

Dva „nahé“ obloukové moduly R1000/45st dávají vyniknout naší konstrukci obloukových modulů.

PS3_0006

Kluci z Prahy dovezli své moduly velice pečlivě zpracované a stejně pečlivě balené. Způsob balení modulů pražských kolegů je pro nás do budoucna zajímavou inspirací.

PS3_0007

Pohled na již postavený layout během prvních zkušebních jízd. Je to 14 měsíců práce, a myslím, že se nemáme za co stydět.

PS3_0008

Malá prohlídka stanic našeho layoutu začíná v SN Zaječí, které je řešeno jako tříkolejné smyčkové.

PS3_0009

Mirkova elegantně vyhlížející stanice Velké Pavlovice je zpracována včetně vjezdových modulů a vlečky.

PS3_0010

Ovládání výhybek je řešeno stejně elegantně pomocí otočných knoflíků a bovdenů.

PS3_0011

A stejně elegantní majitel a tvůrce stanice během své oblíbené činnosti, čištění kolejí … :-)

PS3_0012

Vpravo dole si můžete prohlédnout zastávku Bořetice včetně manipulační koleje.

PS3_0013
Železný železniční most na výjezdu z ŽS Velké Pavlovice směrem na Bořetice je v modelovém podání od Mirka již tradičně pastvou pro oči. Nejenom pro oči…

PS3_0014
Michal Bernátek je hrdým majitelem a tvůrcem zastávky Bořetice.

PS3_0015
Michalův syn Vojta studuje precizně zpracovaný modul Bořetic s přejezdem.

PS3_0016
Část Zastávky Bořetice je směrem na Kobylí zpracována skutečně velice kvalitně.

PS3_0017
V zastávce Bořetice Michal prezentoval i toto pěkně postavené skladiště.

PS3_0018
Protože se snažíme držet maximálně věrně předlohy, mají vjezdové obloukové moduly do zastávky Kobylí velice luxusní rádius 5000 mm.

PS3_0019
Kompletní pohled na vznikající stanici Kobylí. Stanice je sice zatím jen ve dřevě, přesto již některé detaily naznačují, že bude zpracována velice detailně.

PS3_0021
Například propustek pod tratí včetně opěrných zdí je zpracován ve vysoké kvalitě.

PS3_0020
Ovládací pultík stanice Kobylí je zpracován velice jednoduše a přehledně. Nastavení přehození výhybek a návěstidel je zvýrazněno pomocí rozsvícených LEDek.

PS3_0022
Stanice Mutěnice je zatím zpracována velice hrubě. Realizována je dle layoutu z roku 1945, včetně velice zajímavého zhlaví a odbočky směrem na Kyjov a Hodonín.

PS3_0023
Druhé SN je zpracováno také jako smyčkové a nese název nikoli Hodonín ale Veselí.

PS3_0024
Bojová porada před ostrým provozem, Tomáš C spolu s Martinem školí, abychom alespoň trochu chápali, co GVD obsahuje, jak se podle něho bude jezdit a jak se budeme dorozumívat.

PS3_0025
A podle tohoto jízdního řádu jsme chtěli jezdit… :-)

PS3_0026
Mirek jízdní řád sleduje s ledovým klidem a nadhledem. Vzhledem k tomu, že celý sraz absolvoval s teplotou, nedá se jeho nadhledu ani moc divit.

PS3_0027
Tomáš C, komunikuje pomocí mezistaničního telefonu a už se zjevně potí…

PS3_0028
… naopak Mirkovi mezistaniční komunikace svědčí, a vše zvládá s klidem anglického gentlemana.

PS3_0029
Nácvik posunu ve stanici Velké Pavlovice, tam kde vozový park trucuje, pomůže drobně obsluha.

PS3_0031
Na odbočku za Mutěnicemi směrem na Kyjov budeme zapojovat moduly, které nepatří k trati č. 255. Na tomto srazu nám bylo ctí sem připojit stanici a nákladiště Skovice Pražských kolegů.

PS3_0032
Ve stanici Skovice provozně vypomáhal Martin. Vše si na kameru zaznamenává naše čestná návštěva Miloš.

PS3_0033
Celkový pohled na stanici Skovice která je zpracována velice pečlivě, ať už jde o samotný layout kolejí, povrchy ve stanici či elektrické rozvody.

PS3_0034
Vjezdový modul do Skovic, bližší kolej vede z Mutěnic, ta vzdálenější směřuje vlak do Hevlína.

PS3_0035
Pečlivě zpracované vjezdové zhlaví, včetně doma vyrobené třícestné výhybky.

PS3_0036
Detail třícestné výhybky.

PS3_0037
Staniční budova ve stanici Skovice.

PS3_0038
Tento a několik dalších pohledů patří budovám ve stanic Skovice.

PS3_0039
PS3_0040

PS3_0042
Cestou do Hevlína projíždí vlak nákladištěm Skovice-dvůr.

PS3_0043
A pohled na nákladiště z druhé strany. Kolegové z Prahy na ztvárnění krajiny hojně využívají nejrůznější foliáže.

PS3_0044
Tento modul patřil k těm nejvíce zarostlým modulům na srazu.

PS3_0045
A nebylo na něm nouze ani o drobné detaily.

PS3_0046
Cestou do Hevlína jedeme i přes tohoto „naháče“, tentokrát se jedná o rovný modul a opět se můžete pokochat provedením konstrukce modulu.

PS3_0047
V koncové stanici Hevlín je zatím klid, Lubomír instruuje svou manželku v ovládání stanice a v čtení grafikonu.

PS3_0048
Pěkně zpracovaný strážní domek ve stanici Hevlín.

PS3_0051
Skrytá nádraží se pomalu plní, jak vidíte, vozový park není zdaleka epošní.

PS3_0052
V tuto chvíli se sešlo ve skryťáku několik pěkných modelů. V popředí Lubomírův motorový vůz M240 s přípojákem, za ním Tomášův Pielstick a Jéňův ozvučený Sergej.

PS3_0053
Detail motorového vozu M240.

PS3_0054
Ani v druhém skrytém nádraží není o traťové a mimoepochové rarity nouze.

PS3_0055
O tom že ježdění v 4x zrychleném čase není žádná sranda, se právě přesvědčuje Martin, kterému z toho jdou oči kolem.

PS3_0056
Naše hodiny, podle kterých jezdíme, si právě radostně přeskočily o čtyři hodiny kupředu…

PS3_0057
Na srazu opět jezdil TTvočkův kamerový vlak.

PS3_0061
Pěkně zpracovaný vjezdový modul s mostem do skrytého nádraží patří k často fotografovaným modulům.

PS3_0062
Na této fotce do SN Zaječí směřuje souprava motorového vozu M240 a přípojného vozu.

PS3_0063
A zde stejný modul, jen motorový vůz je tentokrát Modrý šíp M274.

PS3_0064
V následném oblouku svou vlakovou soupravu fotografuje David.

PS3_0065
Značně profláklé, ale stále velice fotogenické soumodulí s propustkem patří také k často fotografovaným místům…

PS3_0066
… zvláště když zrovna projíždí takto zajímavý vlak.

PS3_0067
Fotografie tohoto soumodulí z druhé strany.

PS3_0068
Setkání motorových vozů dvou generací v ŽS Velké Pavlovice.

PS3_0069
Souprava vozů s uhlím opět ve stanici velké Pavlovice.

PS3_0070
V rámci volných jízd si každý projel, co chtěl. Stanicí Kobylí právě projíždí zcela mimoepošní souprava.

PS3_0071
Předválečný Modrý šíp a současný RegioJet v SN Veselí.

PS3_0072
Velmi intenzivní provoz při volných jízdách zažila i stanice Mutěnice.

PS3_0073
Na manipulační koleji se právě setkal Regiojet s parní lokomotivou BR 86.

PS3_0074
Parní lokomotiva BR 86 sloužila ve stanici Mutěnice jako manipulační.

PS3_0075
V Hevlíně Lubomír vystavil svou vozovou chloubu, předválečné dvouosé a tříosé dřeváky.

PS3_0076
Detail předválečného dřeváku Ce.

PS3_0077
Před skladištěm v Bořeticích stojí velice hezky zpracovaný a patinovaný vůz Z Českých čokoládoven.

PS3_0078
A ve stejné stanici stál i „chladící“ vůz Československého masného průmyslu.

PS3_0079
Další velice pěkně zpracované skladiště.

PS3_0080
Po setkání proběhlo malé neformální zhodnocení.

PS3_0081
Závěrečné foto účastníků do kroniky. Třetí provozní setkání Modulů Brno právě skončilo. Ať žije čtvrté provozní setkání.


Další fotografie ze setkání

Napsat komentář