Porovnání DCC centrál

Modelář Honza na diskuzi řešil dostupnost DCC centrál pro digitální řízení modelového kolejiště a jejich vhodnost pro konkrétní použití. Nakonec sestavil tabulku parametrů několika v ČR dostupných DCC centrál, aby se daly mezi sebou porovnat co do funkcí a ceny. Tabulku jsem se souhlasem zveřejnil on-line a umožnil její úpravy všem, kteří s konkrétními centrálami mají zkušenosti, aby byly obsažené informace co nejvíce úplné a přesné.

Funkce a cena nejsou jedinými parametry DCC centrály, ale mohou při výběru pomoci. Tabulka nemůže pojmout subjektivní zkušenosti například s ovládáním a nastavováním. Nevíte-li si rady, zda bude centrála vhodná pro váš konkrétní projekt, zeptejte se před nákupem svého prodejce nebo modelářů – třeba na diskuzi. Zde se nás prosím neptejte, v klubu používáme jen jednu centrálu.

Tabulka je sestavena v roce 2023 z veřejně dostupných zdrojů svépomocí modelářů. Děkuji všem, kteří se na tvorbě nezištně podíleli. I přes naši snahu obsažené informace nemusejí být úplné, aktuální a správné. (Kdyby někdo možnost úprav zneužíval, tak je zakážu.)

Tabulka Porovnání DCC centrál


Náhled tabulky

Napsat komentář