Návěstní opakovač

Občas na modulových setkáních pozoruji, že modelový vlak vjede do stanice, aniž by o to výpravčí stál. Bývá za tím nepozornost, neznalost nebo přetíženost strojvedoucího. Ti opatrnější naopak raději před stanicí zastaví a hledají v porostu nenápadné návěstidlo a luští návěstní znak. Oba případy zdržují provoz a krátká praxe již ukázala, že jejich účinným řešením je doplnění modelové stanice návěstními opakovači.

Co to je

Návěstní opakovač je technické zařízení, které na snadno viditelném místě světelnými signály opakuje návěst modelového návěstidla. Díky němu obsluha vlaku už z dálky pozná, zda může nebo nemůže vjet do stanice.

Opakovač bývá z boku modulu na úrovni návěstidla, které opakuje. Směr platnosti opakovače v našem případě rozlišujeme tím, že opakovač vystupuje do strany z modulu a svítí jen v tom směru, na který svítí nebo ukazuje i návěstidlo.

návěstní opakovač na modulu

Klubový opakovač

Opakovače nám v klubu mají sloužit především na vjezdech do stanic a případně na odbočkách nebo hradlech na trati. Z klubového dotazníku a diskuze ohledně opakovače vyplynulo mnoho rozdílných požadavků, názorů, připomínek i obav, nicméně přítomnost opakovačů všichni podpořili. Nakonec jsme zvolili kompromis, který pokrývá většinu potřeb, je jednoduchý a levný na výrobu i případné opravy, umožňuje vyměnit barvy a při dodržení jednotného zapojení umožní i nouzovou záměnu s jinou stanicí. A komu nebude klubový opakovač dostačovat nebo se líbit, má možnost si udělat jiný, vlastní.

Zbudování opakovače pro majitele klubových stanic je silně doporučeno pro vjezdová návěstidla v minimálním rozsahu červená/zelená. Opakovače patří ke konkrétní stanici.

V klubu jsme se rozhodli vyrábět univerzální oboustranné opakovače, které zapojujeme zboku modulu v úrovni vjezdového návěstidla, volitelně z levé, pravé nebo i obou stran modulu, podle toho, kudy podél modulů chodí strojvedoucí. Opakovač umožňuje návěstit dvě až čtyři světla nezávisle v obou směrech. Konkrétní barevná kombinace světel je volitelná podle potřeb stavitele stanice. Opakovač máme zhotoven pomocí 3D tisku, na straně k modulu je opatřen konektorem Canon D-Sub, pomocí kterého je napájen i uchycen z protikusu základny zabudovaného v modulu.

Barevně připravujeme opakovače v barvě šedé (podobně jako sloupy reálných návěstidel) a základnu černou (barva modulů). Zespodu opakovače je nálepka se jménem stanice, ke které patří.

signál stůj na opakovači
signál volno na opakovači

Technické údaje

Opakovač se skládá ze tří plastových dílů zhotovených 3D tiskem. Ze dvou dílů je krabička s víčkem samotného opakovače, třetí díl se připevní napevno k modulu jako základna. Víčko a konektory jsou sešroubované, základnu drží na bočnici vruty. Rozměry umožňují zabudovat základnu opakovače na TT modul s podélníky a tenkou bočnicí i na starší moduly typu krabice s 12mm bočnicí. Výška opakovače nepřesáhne nejnižší variantu TT čela (NN). V případě zájmu si může stavitel základnu opakovače svépomoci zadlabat do bočnice o 2 mm, aby nevystupovala přes šířku modulu.

V modulové části je samice (zásuvka) konektoru Canon DE-9.

V opakovači je samec (vidlice) konektoru Canon DE-9, válcové LED barev dle přání stavitele (R/G/B/Y), předřadné rezistory spočítané na denní svit při napájení 12 V a ochranná rychlá usměrňovací dioda.

Opakovače jsou navrženy tak, aby v rámci jedné stanice byly vzájemně záměnné na kterékoliv pozici. Opakovač je schopný svítit na obě strany, zásuvka v modulu má zapojenou jen tu stranu, na kterou má opakovač svítit.

Krabičku je možno vytisknout na přání pro různý počet LED, obvykle 2-4 pozice z každé strany.

Doporučené zapojení zásuvky opakovače, barvy a počet LED se upraví dle přání majitele stanice. Na zásuvce se zapojí společné plus a jen ta strana výstupů, na kterou má opakovač svítit.

Konektor je orientován svisle, pinem 1 vzhůru. Pin 1 je zapojen na společný plus pól, ostatní piny se spínají pomocí mínusového napájení. Piny 2–5 slouží pro levou stranu a 6–9 pro pravou stranu. Pro sjednocení v klubu doporučuji používat piny 4+8 pro zákaz jízdy (stůj, červená) a piny 3+7 pro povolení jízdy (volno, zelená). V opakovači ani jeho protikuse není plošný spoj. Způsob napájení a napojení opakovače na aktuální signál návěstidla je ponechán na autorovi stanice, příklady uvádím dále.

Elektronické schéma opakovače. Červené a zelené LED jsou obvykle ve všech opakovačích, další barvy podle přání. V opakovači se osadí symetricky obě strany takovým počtem LED, které majitel stanice požaduje.

Kdyby někomu nestačila čtyři světla v každém směru, tak si může v opakovači vyměnit konektor DE-9 za DE-15.

Postřehy

Při použití jednoho oboustranného opakovače pro vjezdové i odjezdové návěstidlo současně se nám na větším mezinárodním setkání stávalo, že obsluha vlaku přišla do stanice, zapojila drátový ovladač, zastavila vlak před stanicí a sledujíce opakovač odjezdového návěstidla čekala na vjezd. Z druhé vjezdové strany přitom opakovač vjezd povoloval. Beru si z toho ponaučení, že opakování odjezdového návěstidla je spíše matoucí a nedoporučuji ho.

V jednom z prvních návrhů zaznělo, aby byl opakovač zabudován na destičce zarovnané s modulem, svítil by tedy kolmo od modulu. Nemožnost snadno rozlišit směr platnosti dávala důvodnou obavu, že budou někteří strojvedoucí reagovat na takový opakovač i v opačném směru a ten by pak přinesl více potíží než užitku.

Pár členů klubu si přálo, aby opakovač uměl z opačné strany, tedy od stanice, návěstit posun zakázán (modrá), aby si světelným signálem zvýraznili umístění označníku. Myšlenkou bylo jednoznačné vymezení prostoru, kam mohou posunujícího laika nasměrovat. Klubový opakovač toto umožňuje.

Kluboý opakovač neumí rozlišit více kolejí ve stejném směru, více opakovačů vedle sebe by mátlo obsluhu. Tato vlastnost omezuje potenciál opakovačů na dvoukolejné trati a pro opakování více odjezdových návěstidel ve stanici. V klubu tato omezení nepocítíme, modelujeme jednokolejnou trať a odjezdová návěstidla nemáme potřebu opakovat, většina stanic je ani nemá.

Tisk opakovače

Klubový opakovač si můžete pro osobní potřebu vytisknout na 3D tiskárně podle přiložených souborů. Prodej opakovačů není bez souhlasu autora povolen.

K jednomu opakovači budete potřebovat:

  • 4 šrouby M3 – 8mm, imbus
  • 2 šrouby M3 – 20 mm, imbus
  • 6 matek M3
  • 4 vruty 3×16

Děkuji všem kolegům, kteří se do vývoje a testování opakovače zapojili, a Luďkovi za možnost zveřejnění souborů k 3D tisku.Příklady zapojení opakovače s návěstidlem

Na žádost z komentáře přidávám jednoduché příklady zapojení návěstidla a opakovače se dvěma znaky.

Základnu opakovače je nutno elektricky propojit s ovládáním návěstidla. Ke světelnému návěstidlu připojíme opakovače paralelně. Pokud má přestavník mechanického návěstidla koncové vypínače (např. MTB MP1v2), můžeme ho připojit také paralelně. Pokud je však přestavník spínán pomocí impulzů (magnetoelektrický) nebo změnou polarity (želva), bude třeba využít jeho pomocný kontakt.

Opakovač – příklad 1 – zapojení se světelným návěstidlem
Opakovač – příklad 1 – zapojení se světelným návěstidlem
Opakovač – příklad 2 – zapojení s mechanickým návěstidlem
Opakovač – příklad 2 – zapojení s mechanickým návěstidlem
Opakovač – příklad 3 – zapojení s mechanickým návěstidlem a jeho kontaktem
Opakovač – příklad 3 – zapojení s mechanickým návěstidlem a jeho kontaktem

V uvedených schématech pracuji s předpokladem, že návěstidlo má společný plus pól a stavy se přepínají mínusem. Pokud by vaše návěstidla nebo přestavníky vyžadovaly společný mínus, bude nejjednodušší ve schématech (vč. samotného opakovače) prohodit plus za mínus a otočit všechny usměrňovací diody a LED. Členům klubu bych však v takovém případě vymyslel řešení na míru s ohledem na doporučenou kompatibilitu opakovačů.

Hodnotu odporu na rezistorech opakovače si přizpůsobte napájecímu napětí. Kontakt přestavníku můžete k přepínání opakovače využít i u trvale napájeného přestavníku, opakovač pak mění barvu až s pohybem ramene návěstidla, což vypadá v provozu lépe než okamžitá předvolba v druhém jednodušším zapojení.

3 komentáře

Zdravím přátelé,
Bude to znít neuvěřitelně, ale já mám tento nápad již asi půl roku v hlavě a to ze stejných důvodů, které uvádíte. K realizaci zatím nedošlo, tedy mohu u Vás načerpat inspiraci. Mám však jeden dotaz jak je návěstní opakovač řízen. V článku je zmíněno, že způsob zapojení a ovládání je na majiteli stanice. Uvítal bych uvést alespoň jeden příklad možnosti ovládání. Děkuji

Ahoj Petře,
příští týden doplním do článku i nějaké schéma elektrického zapojení na straně modulu.

David

Ahoj Petře.
Do článku jsem přidal několik schémat pro inspiraci.

Článek má být představením jednoho konkrétního řešení, nesnaží se popisovat jeho vývoj nebo odlišná provedení téhož používaného jinde. Opakovačem jsem se začal zabývat již v roce 2013, ale tehdy ještě nebyl v klubu zájem. Občas jsem téma nakousl a přes deset zcela odlišných variant (různé uchycení, počty barev, speciální LED, konektory) a nápadů mých kolegů jsme se dopracovali k prototypu magnetického opakovače na káblíku a v článku prezentované verzi, která nakonec zvítězila pro absenci plošného spoje a celkovou jednoduchost.

David

Napsat komentář