Flexi koleje Kuehn

Představení flexi koleje Kuehn.

Kuehnova flexi kolej stojí 120 korun (10/2013).

 • délka kolejnic: cca 642 mm
 • výška kolejnice: 1,8 mm
 • výška koleje (s pražcem): 4 mm
 • šířka pražce: 2 mm
 • délka pražce: 21,7 mm
 • mezera mezi pražci: 3,5 mm
 • max. výška okolku: cca 1 – 1,1 mm
 • šířka kolejnice
  • hlava: 0,75 mm
  • stojina: 0,4 mm
  • pata: 1,6 mm

Pražcový podklad je ze 4 polí o délce 160 mm, na jedné straně jsou spojeny pražce všechny, na druhé po dvojicích. Jedno pole obsahuje 30 pražců. Kolejnice na straně spojených pražců je k loži nějak připojená a drží pevně. Druhá kolejnice je nasunuta volně, lze ji vytáhnout, ohnutím koleje vyrovnává délku oblouku, takže kolej se neohýbá podle osy, ale podle upevněné kolejnice.

Nahoře na pražcích je, jak bývá u výrobců zvykem, až nereálný vzorek dřeva. Na straně spojených pražců je boční strana pražců hladká, na druhé straně jsou patrné otřepy z formy.

Našel jsem jeden otřepek plastu natavený zevnitř na koleji, šel vyškubnout.

BTTB vagóny po ní jezdí bez problému, plastový okolek jede těsně nad hlavou šroubu (0,1 – 0,2 mm) a neštrejchá. Kovový okolek starých kol to samé. Okolky nových kol jsou menší, takže ani nános barvy na pražci jim neuškodí.

Následující srovnání s Tilligovým podložím se vztahuje na ocelové pražce. Jiné jsem v době psaní článku neměl k dispozici a podle ohlasů by mohly mít lepší parametry. Pokud se ke mě dostane i jiné podloží, tak ho s kolejnicí Kuehn také otestuji a článek doplním.

Kolejnicový prut Kuehn (samostatně se neprodává) lze nasunout do pražcového pole Tillig a má s ním i stejnou výšku, tzn. pražec pod kolejí je stejně vysoký a tedy i celková výška kolejnic s pražci je 4 mm. Co však není stejné, je výška úchytu kolejnice. U Tilliga jsou úchyty včetně imitace šroubu vysoké asi 1 mm, u Kuehna asi 0,7 mm. Tento rozdíl s projeví při použití Kuehnovy kolejnice vysoké 1,8 mm. Zatímco Kuehnovy zbývá na okolek asi 1,1 mm, Tilligu méně než 0,8 mm, což omezuje průchodnost vozidel.

Napsat komentář