Čelo PP

Časté dotazy nejen českých modelářů na námi hojně užívané rozhraní modulu ve tvaru pláně, označované jako čelo PP, mě utvrdily v tom, že je třeba přiblížit toto čelo modelářskému světu trochu podrobněji, než v minulém článku o čelech.

V roce 2011 jsme byli natolik nespokojeni s nemodelovostí dostupných normovaných čel RR a NZ, že jsme začali hledat čelo nové. Inspirací byla velikost H0, ve které se používají čela odpovídající skutečnému profilu, například čelo F96. Proč by totéž nemohlo jít i v TT?

Postěžovali jsme si na diskuzi a ejhle, ozval se nám romino, že v Zababově už podobné čelo navržené mají. Sice o pár milimetrů vůči přepočtu normy skutečné železnice úplně nesedí a nemá odtokový kanál, ale ze všech dostupných normovaných čel má k realitě tratí nejblíže. Pár milimetříků nerozhoduje, to už skryje tráva. Z čela jsme byli nadšení.

Čelo PP

Je škoda, že v Zababově před světem existenci tohoto čela dosud tají, neb jeho podklady jsou dostupné jen pro zaregistrované členy. Tímto článkem se pokusím vyplnit informační vakuum.

Čelo PP (pláň), ačkoliv je nejpodobnější čelu RR (rovina), vzniklo konstrukčně z čela NN (násep) a to tak, že shora respektuje rozměry jeho náspu až ke kótě 104 od základny, od níž už vede vodorovně.

Porovnání čel RR, PP a NN

V rámci klubových vylepšení jsme čelo dovybavili snížením náspu po stranách ke zbudování cesty pro pochůzkáře a doplnili do čela malé otvory pro případné zabudování středících čepů, jejichž přínos ocení modeláři větších provozních celků sestávajících se z více segmentů, třeba nádraží a delší krajinné úseky.

Technický výkres čela PP:

Čelo PP - kótované

Dle norem Zababova se nad čelem počítá s kolejí výšky 4 mm (Tillig s kolejnicemi CODE 83, tj. 2,07 mm), nižšímu kolejivu doporučujeme podložit pražce do 4 mm (Peco, Kuehn, Filigran), aby výška temene kolejnice od osy spojovacích děr odpovídala 83 mm.

Dvoukolejné čelo PP2

Dvoukolejné čelo označené PP2 vznikne rozšířením čela PP uprostřed o osovou vzdálenost kolejí 34 mm. Celková šíře je 434 mm. Z důvodu možného připojení jednokolejného modulu k libovolné z kolejí dvoukolejného jsou spojovací otvory zdvojeny, osy mají vzdálené od bližší boční hrany 130 a 164 mm. Středový otvor je zúžen na 80 mm. Pozice děr na středící čepy je od boční hrany totožná s jednokolejným čelem.

Čelo PP2

Realita

Na fotografiích z desátého provozního setkání je zachyceno rozhraní PP. Jako součást rovinaté krajiny působí zcela přirozeně.

Budeme rádi, když čelo PP získá oblibu i u dalších modelářů pro svůj reálnější vzhled tratě v rovinatém terénu a třeba se i více rozšíří.

Pokud vám logo našeho klubu nápadně připomíná čelo PP, pak se nejedná o náhodu. :-)

Napsat komentář