Dlouhé adresy v CV17 a CV18

CV17 CV18Pokud budete potřebovat naprogramovat dlouhou adresu do lokomotivního dekodéru manuálně na jednodušší DCC centrále, neobejdete se bez přepočtu adresy přes binární kód do CV17 a CV18. Naše stránka vám adresu jednoduše přepočítá.Pro rozpoznání lokomotiv na kolejišti se v DCC používá systém adres. Lokomotivy si každý může očíslovat a pomocí ovladače ovládat například lokomotivu s číslem tři, zatímco lokomotiva číslo čtyři stojí. Adresy lokomotiv jsou uloženy v dekodéru na pozici CV1. Toto úložiště však pojme jen omezené množství adres v rozmezí  1 – 99 (*), což náročnějšímu provozu na modulových setkáních nedostačuje. U dekodérů lze zapnout tzv. dlouhé adresy v rozsahu 1 – 9999 (*). Chytřejší centrály umožňují uložit dlouhou adresu při programování dekodéru rovnou jako celé číslo.

Programování na jednodušších centrálách je poněkud zdlouhavější, protože dlouhá adresa je v dekodéru uložena binárně na dvou pozicích, v CV17 a CV18. Přepočet, co naprogramovat do kterého CV, za vás vyřeší tento program.

Obvykle se dlouhé adresy zapínají pomocí CV29 v šestém bitu (odzadu) nastaveném na logickou hodnotu 1, ten má dekadicky hodnotu 32. Například dekodéru Kuehn nastavuji CV29 na hodnotu 34 (00100010). Z toho právě třicet dva zapíná dlouhé adresy a dvojka navíc přepíná rychlostní režim ze 14 na 28/128 rychlostí.


Jak to funguje

  1. Zadá se požadované číslo adresy lokomotivy, například 2016,
  2. zkontroluje se, zda jde o číslo v dovoleném rozsahu 0 – 10239,
  3. číslo se převede do binární soustavy: 11111100000,
  4. doplní se zleva nulami do 16 znaků: 0000011111100000,
  5. první dva znaky se změní na jedničku: 1100011111100000,
  6. binární číslo se rozdělí na dva bajty, tj. na 8 a 8 znaků: 11000111 a 11100000,
  7. každý bajt se převede zpět do dekadické soustavy: 199 a 224,
  8. a výsledkem jsou CV17 = 199 a CV18 = 224,
  9. tahle čísla naprogramujte do dekodéru, aby lokomotiva jezdila na adrese 2016.

(*) Teoreticky je možno adresovat na krátkých adresách v rozmezí 1 – 127 a u dlouhých 0 – 10239, ale ne každá centrála to umožňuje. Krátká adresa nula má specifické použití, takzvaný broadcast, což je společný povel pro všechny lokomotivy, občas užívaný k zastavení.

samotný převod

export všech adres v PDF

2 komentáře

Ahoj Zdeno.
Úprava CV29.5 je popsaná v článku včetně příkladu a jeho binární hodnoty.

Napsat komentář